Cebam Verschenen op 07/12/2015

In het nieuws

Vrouwen met meerdere tatoeages hebben meer zelfvertrouwen dan vrouwen zonder tatoeages. Merkwaardig genoeg zouden diezelfde vrouwen ook meer zelfmoordpogingen in hun voorgeschiedenis hebben.

Factcheck

In de onderzochte groep bleken vrouwen met meerdere tatoeages meer zelfvertrouwen te hebben. Dat betekent evenwel niet dat je een tatoeage moet laten zetten wanneer je je zelfvertrouwen wil opkrikken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het onderzoek werd gevoerd aan het Amerikaanse Texas Tech University. De onderzoekers legden 2.395 mannelijke en vrouwelijke studenten tussen de 18 en 20 jaar een lijst voor met vragen om te peilen naar hun zelfvertrouwen en gemoedsgesteltenis (1). Er werd daarna gekeken of er een verband was tussen de antwoorden op die vragen en het aantal tatoeages dat de betrokkenen hadden.

In de publicatie worden geen precieze cijfers weergegeven over het aantal tatoeages, het aantal zelfmoordpogingen of de tijdsrelatie tussen de tatoeages en eventuele zelfmoordpogingen. Naarmate vrouwen meer tatoeages hadden, bleken ze meer zelfvertrouwen te hebben. Bij mannen was dat niet zo. Er werd bij mannen noch vrouwen een verband gezien tussen gemoedstoestand en het aantal tatoeages, maar vrouwen met vier of meer tatoeages hadden vier keer meer zelfmoordpogingen achter de rug dan vrouwen met drie of minder tatoeages. De auteurs suggereren dat deze vrouwen hun emotionele problemen probeerden te verwerken door het aanbrengen van tatoeages.

Bron

(1) Koch et al. Tattoos, gender, and well-being among American college students. The Social Science Journal (2015)

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is aannemelijk dat het profiel van vrouwen die meerdere tatoeages hebben anders is dan dat van vrouwen zonder tatoeages. De voorliggende studie maakt ons hieromtrent echter niet veel wijzer. De vraag is bijvoorbeeld hoe nauwkeurig iemands gemoedstoestand aan de hand van een eenmalige vragenlijst kan achterhaald worden. Hoe zeker kunnen we ervan zijn dat de deelnemers aan de studie correct het aantal tatoeages dat ze hebben rapporteren? Hoeveel van die mensen hadden werkelijk een zelfmoordpoging achter de rug en hoe correct hebben ze dit ingevuld?

Verder analyseerden de onderzoekers zodanig veel verbanden tussen hun talrijke gegevens dat er louter op basis van het toeval wel enkele moesten uitspringen. De publicatie is té summier en de gevolgde methodologie te weinig uitgelegd om hierover een nauwkeurig oordeel te vellen.

Hoe dan ook blijft dit een louter observationele studie. Men vindt een verband tussen twee vaststellingen (zelfvertrouwen en tatoeages), maar we weten niet of de ene de oorzaak is van de andere. Win je aan zelfvertrouwen met een tatoeage, of hebben mensen met veel zelfvertrouwen het lef om een tatoeage te laten zetten? Persoonlijk karakter, opvoeding en culturele invloeden spelen een rol in de beslissing om een tatoeage te laten plaatsen, en ook zelfvertrouwen wordt door veel verschillende elementen bepaald.

Conclusie

In de onderzochte groep bleken vrouwen met meerdere tatoeages meer zelfvertrouwen te hebben. Dat betekent evenwel niet dat je een tatoeage moet laten zetten wanneer je je zelfvertrouwen wil opkrikken.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief