Cebam Verschenen op 26/05/2016

In het nieuws

De vervuilende uitlaatgassen van auto's verhogen het risico op een miskraam bij zwangere vrouwen. Volgens onderzoekers kunnen vrouwen best vermijden zwanger te worden als er veel vervuiling in de lucht hangt, of kunnen ze beter overwegen te verhuizen naar het platteland.

Factcheck

Een Finse overzichtsstudie komt tot het besluit dat er tot op heden onvoldoende bewijs bestaat dat blootstelling aan vervuilde lucht het risico op een miskraam verhoogt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In de voorbije jaren doken regelmatig studies op die een verband vonden tussen luchtverontreiniging en het risico op een miskraam. Finse onderzoekers brachten al deze studies bij elkaar en voerden daarop een grondige analyse uit (1). In de opgenomen studies werden gegevens over luchtverontreiniging van meetstations verzameld, waar de graad en de aard van pollutie gemeten wordt. Van de vrouwen die een miskraam hadden gehad, werden de leeftijd en de woonplaats (stad of platteland) genoteerd. De onderzoekers voerden hun analyse uit op 6 vervuilende stoffen: zwaveldioxide, koolmonoxide, stikstofdioxide, fijn stof (PM 10 en PM 2,5) en ozon. Alle polluenten werden eerder in verband gebracht met een verhoogd risico op miskraam, maar dat risico blijkt na deze nieuwe analyse erg beperkt, waardoor het niet duidelijk is of het hier om toeval gaat of niet. Het ging gemiddeld om risicostijgingen van 2% voor vrouwen die in de stad wonen.

De onderzoekers concluderen uit hun overzichtsanalyse dat het tot op heden onvoldoende is aangetoond dat luchtverontreiniging het risico op miskraam verhoogt, maar dat verder onderzoek aangewezen is.

Bron

(1) Siddika N, Balogun HA, Amegah A, et al. Prenatal ambient air pollution exposure and the risk of stillbirth: systematic review and meta-analysis of the empirical evidence. Occupational and Environmental Medicine. Published online May 24 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Alarmerende berichten aan zwangere vrouwen dat ze beter kunnen verhuizen naar het platteland of beter niet zwanger worden wanneer ze in een vervuild gebied wonen, zijn sterk overdreven en misplaatst. Bovendien is het aan de overheden om iets tegen luchtvervuiling te doen en niet aan de vrouwen om te verhuizen, laat staan een zwangerschap uit te stellen. Tot op heden is niet aangetoond dat luchtverontreiniging het risico op miskraam duidelijk verhoogt. Als er al een effect is, is dit erg beperkt. Anderzijds is dit verband moeilijk te onderzoeken, maar moet het zeker opgevolgd worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat vrouwen die in de stad leven meer kans hebben om in armoede te leven en daardoor vaker ongezonde leefgewoonten hebben (roken, alcoholconsumptie), die ook het risico op een miskraam verhogen. Wat niet wil zeggen dat effecten van pollutie op de gezondheid onderschat moeten worden.

Conclusie

Een Finse overzichtsstudie komt tot het besluit dat er tot op heden onvoldoende bewijs bestaat dat blootstelling aan vervuilde lucht het risico op een miskraam verhoogt.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/05May/Pages/Link-between-stillbirth-and-air-pollution-inconclusive.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief