Cebam Verschenen op 22/10/2014

In het nieuws

Een zware sportinspanning doet de kans op klontervorming in het bloed stijgen, wat een trombose kan veroorzaken. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek bij 100 wielertoeristen die deelnamen aan de Amstel Gold Race.

Factcheck

De gerapporteerde bevindingen zijn voor wetenschappers mogelijk interessant, maar hebben voor de sportende Vlaming momenteel geen enkele betekenis. Het feit dat sporten gezond is primeert boven de vaststelling dat men in het bloed van wielertoeristen iets vindt waarvan men nog niet weet wat het concreet betekent. In die zin is de titel van het stukje in de krant (‘Extreme inspanning verhoogt kans op trombose’) misleidend.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Synapse BV, een bedrijf dat gelinkt is aan de universiteit van Maastricht, bekeken de invloed van zware inspanningen op de neiging van het bloed om te gaan stollen. Ze gebruikten daarvoor een nieuw ontwikkelde test die toelaat met enkele vingerdruppels bloed op een paar minuten tijd het stollingssysteem te onderzoeken. (1) Zij stelden vast dat alle onderzochte wielertoeristen na afloop van de wedstrijd een abnormale stolbaarheid van het bloed vertoonden. 

Bron

(1) de Witt et al. Identification of platelet function defects by multi-parameter assessment of thrombus formation. Nat Commun. 2014 Jul 16;5:4257. doi: 10.1038/ncomms5257.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De bloedstolling speelt een cruciale rol om bloedingen die bij verwondingen optreden te stelpen. Maar het bloedstollingsproces kan ook in werking treden als er helemaal geen bloedingen zijn en zo aanleiding geven tot klontervorming binnenin een bloedvat, een fenomeen dat als ‘trombose’ bekend staat. Een dergelijke trombose kan zo aanleiding geven tot een hartinfarct of een (hersen)beroerte. Reeds vele jaren onderzoeken wetenschappers wereldwijd naar testen die toelaten om een abnormale neiging tot klontervorming op te sporen. De hoop is om daar met medicatie op in te grijpen en zodoende het risico op trombose te verminderen. Het Nederlandse onderzoek past in deze context. Deze wetenschappers ontwikkelden een handige en gemakkelijk uit te voeren test die ze nu in een mobiel lab uitprobeerden bij wielertoeristen.

Wat verder in de krant staat maakt ons niet veel wijzer. De onderzochte fietsers zouden allen abnormaal gescoord hebben. Hóe abnormaal de testen waren in vergelijking met niet-wielertoeristen weten we niet. We weten ook niet hoe het later met de fietsers vergaan is en of er sommigen echt een probleem ontwikkelden. Of het vinden van een verhoogde bloedingsneiging met de uitgevoerde testen een hogere kans op trombose betekent, leert het onderzoek ons niet.

De resultaten van het onderzoek stroken niet met de wetenschap dat sporters over het algemeen een verlaagd risico hebben op een hartinfarct. Het is niet uitgesloten dat er een verband is tussen de bevindingen en het optreden van plotse dood tijdens het sporten, maar ook hierover laat dit onderzoek geen verdere uitspraken toe. 

Conclusie

De gerapporteerde bevindingen zijn voor wetenschappers mogelijk interessant, maar hebben voor de sportende Vlaming momenteel geen enkele betekenis. Het feit dat sporten gezond is primeert boven de vaststelling dat men in het bloed van wielertoeristen iets vindt waarvan men nog niet weet wat het concreet betekent. In die zin is de titel van het stukje in de krant (‘Extreme inspanning verhoogt kans op trombose’) misleidend.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief