Cebam Verschenen op 26/04/2017

In het nieuws

Het drinken van light-frisdrank zou het risico op dementie verdriedubbelen, waarschuwt een nieuwe studie van de universiteit van Boston. Mensen die de drankjes vaak drinken, zouden volgens de wetenschappers ook meer kans hebben op beroertes.

Factcheck

Deze uitspraak is gebaseerd op bijzonder kleine groepen van mensen en vervalt als men rekening houdt met andere risicofactoren voor beroerte en dementie. Dat blijkt echter niet uit de krantenkop. Er is geen reden tot ongerustheid voor wie graag eens een glas light-frisdrank drinkt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit een langlopende Amerikaanse studie die meer dan 5.000 mensen sinds 1971 opvolgt. Om de vier jaar, tot 2004, vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun eet- en leefgewoonten. Op die gegevensbank worden regelmatig studies gedaan. In dit geval werd nagekeken hoeveel frisdrank en light-frisdrank de deelnemers geconsumeerd hadden in de periode 1998-2001 en hoeveel mensen dementie hadden ontwikkeld of een beroerte hadden doorgemaakt sinds 2001 (1). Op basis van de (light)frisdrankconsumptie werden de deelnemers ingedeeld in geen, weinig of veel consumptie. De onderzoekers analyseerden dossiers van 2.888 mensen ouder dan 45 jaar (gemiddeld 62 jaar) voor wat beroerte betreft en 1.484 personen ouder dan 60 jaar (gemiddeld 69 jaar) die dementie-vragenlijsten hadden ingevuld. In de eerste groep hadden 97 personen een beroerte gehad (3%), waarvan 82 veroorzaakt door een bloedklonter. In de tweede groep kregen 81 personen de diagnose dementie, waarvan 63 de ziekte van Alzheimer. Wanneer gekeken werd naar de frisdrankconsumptie vond men bij de personen met een beroerte dat minstens één glas light-frisdrank per dag het risico ongeveer verdrievoudigde, maar enkel bij diegenen met een beroerte veroorzaakt door een bloedklonter. Wat dementie betreft, vond men eveneens een verdrievoudiging van het risico vanaf minstens één glas light per dag. Echter, wanneer de onderzoekers rekening hielden met zoveel mogelijk beïnvloedende factoren, zoals roken, gewicht, cholesterol, bloeddruk, diabetes,… vond men geen verband meer. Toch concluderen de onderzoekers dat regelmatige consumptie van light-frisdrank het risico op beroerte en dementie zou kunnen verhogen.

Bron

(1)Pase MP, Himali JJ, Beiser AS, et al. Sugar- and Artificially Sweetened Beverages and the Risks of Incident Stroke and Dementia - A Prospective Cohort Study. Stroke. Published online April 20 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het onderzoek hangt met haken en ogen aan elkaar. Eerst en vooral, zijn de conclusies gebaseerd op zeer kleine groepen: 82 personen met een beroerte als gevolg van een bloedklonter en 81 personen met dementie. Daaruit kan men geen algemene conclusies trekken. Ten tweede, wanneer rekening gehouden wordt met andere risicofactoren voor beroerte en dementie, houdt de conclusie amper stand. In geval men gesuikerde en light-consumptie samen beschouwde, was er evenmin een verband. Ten derde, inschatten hoeveel frisdrank men in het voorbije jaar geconsumeerd heeft, is subjectief en minder nauwkeurig.

Conclusie

Deze uitspraak is gebaseerd op bijzonder kleine groepen van mensen en vervalt als men rekening houdt met andere risicofactoren voor beroerte en dementie. Dat blijkt echter niet uit de krantenkop. Er is geen reden tot ongerustheid voor wie graag eens een glas light-frisdrank drinkt.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/04April/Pages/Reported-link-between-diet-drinks-and-dementia-and-stroke-is-weak.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief