Cebam Verschenen op 25/06/2015

In het nieuws

In Europese landen waar veel verschil is tussen mannen en vrouwen, zijn vrouwen veel vaker depressief dan mannen, en neemt die kloof nog toe naarmate de leeftijd stijgt. In landen met veel gendergelijkheid komen minder depressies voor. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in meer dan 25 Europese landen.

Factcheck

In landen met meer ongelijkheid tussen vrouwen en mannen komen depressies vaker voor en vooral bij vrouwen. Dit onderzoek kan echter niet aantonen dat de genderongelijkheid de oorzaak is van depressies.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Gendergelijkheid houdt in dat mannen en vrouwen gelijkwaardig worden behandeld, dat ze dezelfde kansen krijgen en hetzelfde scoren op alle aspecten van het leven. Belgische onderzoekers studeerden het fenomeen op basis van gegevens uit de European Social Survey, een zeer grote sociologische onderzoeksinspanning, waarbij zowat 40.000 burgers uit 25 Europese landen bevraagd worden over hun welbevinden (1).

In landen met een grotere mate van gendergelijkheid zoals Noorwegen, Zweden en ook België, is het verschil in depressies tussen mannen en vrouwen kleiner. In zulke landen komt depressie sowieso minder voor. Oost-Europese landen scoren veel slechter op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en hier komen depressies veel vaker voor.

Bron

(1) Van de Velde S, Huijts T, Bracke P, Bambra C. Macro-level gender equality and depression in men and women in Europe. Sociology of Health & Illness 2013; 35 (5), pp 682-98.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit nieuws is gebaseerd op een zeer grootschalig, observationeel onderzoek. Alle deelnemers werden geïnterviewd naar klachten van depressie. De gendergelijkheid werd beoordeeld aan de hand van het percentage mannen en vrouwen in de politiek, het percentage mannen en vrouwen in hooggeschoolde en laaggeschoolde beroepen en de inkomsten van mannen en vrouwen. Men corrigeerde voor sociaal-economische factoren en factoren gerelateerd aan familie en gezin.

In alle landen zijn vrouwen vaker depressief dan mannen. De kloof tussen mannen en vrouwen verschilt tussen de Europese landen. Deze kloof heeft voor 91% te maken met individuele factoren en voor 9% met het land waar men leeft. De kloof is kleiner in landen met meer gendergelijkheid.

Het onderzoek is goed uitgevoerd, maar de aard van het onderzoek laat niet toe te besluiten dat genderongelijkheid de oorzaak is van depressie. Bovendien blijken de persoonlijke factoren een veel grotere rol te spelen dan het land. Het feit dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen werd bepaald voor een heel land en niet voor een bepaalde persoon zwakt het verband verder af. Het zou kunnen dat de deelnemers in dit onderzoek persoonlijk meer of minder gendergelijkheid ervaren dan wat de onderzoekers als gemiddeld hebben genomen voor een land.

Conclusie

In landen met meer ongelijkheid tussen vrouwen en mannen komen depressies vaker voor en vooral bij vrouwen. Dit onderzoek kan echter niet aantonen dat de genderongelijkheid de oorzaak is van depressies.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief