Patrick Mullie Verschenen op 06/12/2018

In het nieuws

Krachttraining wordt gewoonlijk niet geassocieerd met een verminderd risico op hart- en vaatziekten, dit in tegenstelling tot duursport, zoals lopen, fietsen en wandelen. Volgens Amerikaanse onderzoekers moeten we dit standpunt herzien.

Factcheck

Deze studie kan niet aantonen dat krachttraining op zich het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Een zekerheid is wel dat personen die regelmatig sporten, in het algemeen gezonder zijn.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers onderzochten het verband tussen krachttraining en het voorkomen van hart- en vaatziekten bij 12.591 deelnemers, tussen 18 en 89 jaar oud, waaronder 21% vrouwen, in een langdurende opvolgstudie (1). De gezondheidstoestand van de deelnemers werd regelmatig gecontroleerd tussen 1987 en 2006. De omvang van de krachttraining werd berekend door de frequentie van de krachttrainingen per week te vermenigvuldigen met de duur per training in minuten. Op basis van die resultaten werden de deelnemers in vijf groepen ingedeeld, van minimaal (0 minuten per week) naar maximaal (meer dan 120 minuten per week) krachttrainen per week. Gedurende de opvolgperiode kregen 205 deelnemers een infarct of een beroerte. Personen die één tot driemaal per week aan krachttraining (minder dan 120 minuten per week) deden, hadden het laagste risico op hart- en vaatziekten in vergelijking met personen die geen krachttraining doen. Personen die nog meer krachttraining deden (meer dan 120 minuten per week), vertoonden geen voordeel op vlak van hart- en vaatziekten. De onderzoekers besluiten dat matig intensieve krachttraining (minder dan 2 uur per week) het risico op ziekten van hart- en bloedvaten kan verminderen.

Bron

1. Yanghui L, Duck-chul L, Yehua L, Weicheng Z, Riquan Z, Xuemei S, LAvie CJ, Blair SN. Associations of Resistance Exercise with Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality. Medicine & Science in Sports & Exercise, Publish Ahead of Print DOI: 0.1249/MSS.0000000000001822.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie maakt dezelfde fout als tientallen andere observatiestudies: dergelijke studies kunnen wel verbanden aantonen, maar daarom gaat het nog niet om een oorzakelijk verband. De studie toont een relatie aan tussen het voorkomen van hart- en vaatziekten en matige krachttraining, maar daaruit kan je niet zo maar besluiten dat krachttraining kan beschermen tegen hart- en vaatziekten. De deelnemers waren vrijwilligers, met een gezond gewicht, en hoorden tot een hogere socio-economische klasse. Dit betekent dat dit verband al niet mag veralgemeend worden. Indien krachttraining bescherming kan bieden, dan moet er toch uitgelegd worden waarom een hogere trainingsfrequentie (meer dan 2 uur per week) dit niet doet: de onderzoekers hebben hiervoor geen verklaring. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deelnemers die zeer intensief aan krachttraining doen, 10% van de totale studiepopulatie, afwijkende eetgewoonten hebben die minder gezond zijn voor hart en bloedvaten. Dit kan echter niet worden aangetoond, omdat er geen gegevens verzameld werden over de voeding van de deelnemers. Een laatste punt van kritiek is dat de deelnemers zelf opgaven hoeveel ze trainden, wat voor een periode van tien jaar toch niet evident is en tot fouten kan leiden.

Conclusie

Deze studie kan niet aantonen dat krachttraining op zich het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Een zekerheid is wel dat personen die regelmatig sporten, in het algemeen gezonder zijn.

Referenties

Meer informatie over gezond sporten.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief