Cebam Verschenen op 10/11/2016

In het nieuws

Onderzoekers ontdekten dat rokers in elke longcel gemiddeld 150 mutaties opstapelen per jaar dat ze een pakje per dag roken. Door het veranderen van DNA veroorzaakt roken meer dan tien soorten kanker.

Factcheck

Een onderzoek van duizenden stalen van kankerweefsel afkomstig van rokers en mensen die nooit gerookt hebben, toont aan dat het DNA van weefsel van rokers veel meer beschadigd is dan dat van nooit-rokers. Vooral weefsel van longkanker, maar ook van diverse andere kankers, waaronder keel-, mond-, blaas- en leverkanker.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Amerikaans kankeronderzoek analyseerde het genetisch materiaal (DNA) van 5.243 kankerweefsel-stalen afkomstig van long-, mond-, keel-, lever-, nier-, blaas-, baarmoederhals- en pancreaskankers. Van alle verzamelde stalen waren er 2.490 afkomstig van rokers en 1.062 van nooit-rokers. Stalen van mensen die ooit gerookt hadden, maar ondertussen gestopt waren, werden niet verder onderzocht.

De onderzoekers vergeleken het aantal mutaties (genetische veranderingen) in de stalen tussen beide groepen (1). Ze stelden vast dat in de stalen van rokers veel meer genetische mutaties voorkwamen dan in stalen van nooit-rokers: vooral in stalen van long-, keel-, lever- en nierkanker. Welbepaalde genmutaties werden vaker bij rokers dan bij nooit-rokers teruggevonden. Deze specifieke mutaties bij rokers vond men in mindere mate ook terug bij mensen die nooit gerookt hebben. Mogelijk zijn ze het gevolg van passief roken of hebben deze mensen toch ooit gerookt, maar dat verzwegen.

De onderzoekers berekenden het aantal mutaties in functie van het aantal pakjaren, waarbij één pakjaar staat voor één jaar lang iedere dag een pakje sigaretten roken. Eén jaar lang een pakje per dag roken veroorzaakt 150 extra mutaties in de longcellen, 97 mutaties in slijmvliescellen van het strottenhoofd, 39 mutaties in het slijmvlies van de keel, 23 mutaties in de mond, 18 in de blaas en 6 in de lever.

De onderzoekers concluderen dat roken het genetisch materiaal ernstige schade berokkent, met een verhoogd risico op diverse kankers, vooral long- en keelkanker, tot gevolg.

Bron

(1) Alexandrov LB, Seok Ju Y, Haase K et al. Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer. Science. Published November 4 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie benadrukt nog maar eens de nefaste invloed van roken op de gezondheid. Kanker is immers het gevolg van genetische veranderingen die ontstaan onder invloed van ongezonde gewoonten, zoals roken. Per genetische mutatie neemt het risico op kanker toe. Sigarettenrook bevat een 60-tal chemicaliën waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn. Hoe deze stoffen het genetisch materiaal precies wijzigen, is niet bekend. Of stoppen met roken de genetische schade kan omkeren, weten we evenmin. Het is wel zo dat stoppen met roken verdere genetische beschadiging beperkt.

Volgens dit onderzoek zou iemand die gedurende 20 jaar een pakje per dag rookt, 3.000 mutaties in de longcellen hebben. Dit zijn echter theoretische schattingen. Of dit in werkelijkheid ook het geval is voor ieder individu, kan deze studie niet aantonen.

Stoppen met roken is het beste wat je kan doen voor je gezondheid (2).

Conclusie

Een onderzoek van duizenden stalen van kankerweefsel afkomstig van rokers en mensen die nooit gerookt hebben, toont aan dat het DNA van weefsel van rokers veel meer beschadigd is dan dat van nooit-rokers. Vooral weefsel van longkanker, maar ook van diverse andere kankers, waaronder keel-, mond-, blaas- en leverkanker.

Referenties

(2) www.tabakstop.be

http://www.nhs.uk/news/2016/11November/Pages/Smoking-causes-hundreds-of-genetic-mutations.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief