Cebam Verschenen op 21/06/2018

In het nieuws

Peuters onnodig pamperen zorgt ervoor dat zij op latere leeftijd gedragsproblemen vertonen. "Laat je kind zelfstandig zijn", luidt dan ook de boodschap.

Factcheck

Deze studie suggereert dat moeders die zich overbezorgd gedragen tegenover een peuter van 2, de emotionele ontwikkeling van het kind geen goed doen: op 5 jaar zou het kind minder goed met frustraties om kunnen. Ook al bevestigt deze studie wat de meeste mensen aanvoelen als juist, toch gaat het hier om een zwakke studie. De hele redenering inclusief 8 jaar opvolging is namelijk gebaseerd op een 6 minuten durende observatie van moeders met hun 2-jarig kind.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers wilden weten of overbezorgdheid van moeders met een peuter van 2 een impact heeft op het latere gedrag en de schoolresultaten van deze kinderen. Ze rekruteerden 422 moeders met een peuter van 2 via verschillende kinderdagverblijven. Moeder en kind werden gedurende 6 minuten gefilmd, met als enige opdracht: 4 minuten spelen en 2 minuten opruimen (1). De moeder-kind-interacties werden geobserveerd en kregen een score voor de mate van bezorgdheid van de moeder. Op de leeftijd van 5 jaar werden deze kinderen getest op het emotioneel omgaan van frustraties. De onderzoeker verdeelde snoep tussen hem en het kind, waarbij hij het kind minder gaf. Vervolgens at hij ook nog van het snoep dat het kind gekregen had. Een andere test evalueerde de impulscontrole, waarbij de 5-jarigen kleine voorwerpen moesten beoordelen, terwijl ze grote voorwerpen moesten negeren. Op 10 jaar werden de leerkrachten van deze kinderen gecontacteerd en vulden vragenlijsten in over het gedrag, de resultaten op school en de sociale vaardigheden. Ook de kinderen zelf vulden een vragenlijst in over school- en emotionele problemen. De resultaten tonen dat overbezorgdheid bij moeders de kans vergroot dat kinderen op 5 jaar meer moeite hebben met frustraties en impulsiviteit. Kinderen die op 5 jaar hun emoties beter onder controle hadden, deden het op 10 jaar beter op school en scoorden hoger voor sociale vaardigheden.

Bron

(1) Berry NB, Dollar JM, Calkins SD, et al. Childhood Self-Regulation as a Mechanism Through Which Early Overcontrolling Parenting Is Associated With Adjustment in Preadolescence (PDF, 233kb)Development Psychology. Published online June 18 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is moeilijk om op basis van een 6-minuten durende observatie op de leeftijd van 2 jaar conclusies te trekken over de emotionele ontwikkeling op 5 jaar, laat staan de schoolresultaten op 10 jaar. Ook is deze studie culpabiliserend naar moeders. Over de invloed van vaders wordt bijvoorbeeld niet gerept, ze waren niet bij de studie betrokken. Ongetwijfeld hebben zeer veel factoren een invloed op de emotionele ontwikkeling.

Overbezorgdheid van moeders kan ook met diverse factoren te maken hebben: misschien had de peuter al gedragsproblemen, misschien deed de moeder extra haar best omdat ze wist dat ze gefilmd werden, enz.

Toch bevestigt deze studie andere bevindingen hierover: om mentaal en emotioneel gezond op te groeien, moeten kinderen zelf leren ontdekken, ze moeten met frustraties leren omgaan, grenzen aangeleerd krijgen, enz. 

Conclusie

Deze studie suggereert dat moeders die zich overbezorgd gedragen tegenover een peuter van 2, de emotionele ontwikkeling van het kind geen goed doen: op 5 jaar zou het kind minder goed met frustraties om kunnen. Ook al bevestigt deze studie wat de meeste mensen aanvoelen als juist, toch gaat het hier om een zwakke studie. De hele redenering inclusief 8 jaar opvolging is namelijk gebaseerd op een 6 minuten durende observatie van moeders met hun 2-jarig kind.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/pregnancy-and-child/over-controlling-parents-may-be-doing-more-harm-good/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief