Cebam Verschenen op 30/08/2018

In het nieuws

Dure bloedverdunners zijn niet beter dan goedkope aspirine voor hartpatiënten die een stent kregen. Gezien jaarlijks 20.000 mensen deze ingreep ondergaan, kan het vervangen van de bloedverdunners door aspirine een belangrijke besparing vormen. 

Factcheck

Het verhaal dat in het nieuws kwam, was verwarrend. De essentie van de studie is dat hartpatiënten na de inplanting van een stent best een combinatie van aspirine met een andere bloedverdunner innemen om bloedklonters te voorkomen, zoals de huidige richtlijnen dit aanbevelen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het bericht kwam aan bod in het VRT nieuws en werd becommentarieerd door Vlaamse artsen die een wereldwijde studie leidden waarvan de resultaten in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet verschenen. (1) De lange titel van het artikel wijst op een studie met een ingewikkeld opzet. In een strikt omschreven groep van patiënten werd het verschil in effect bestudeerd van aspirine met andere bloedverdunners. De patiënten namen eerst zowel aspirine als andere bloedverdunners, waarbij de vraag werd gesteld hoe lang die combinatie moest worden aangehouden.

Mensen die een stent in het hart ingeplant krijgen, lopen vooral in de eerste fase na de ingreep een risico dat de stent verstopt door klontervorming. Het gebruik van bloedverdunners kan dit risico verkleinen. De huidige Europese richtlijnen stellen dat tijdens de eerste 6 à 12 maanden 2 bloedverdunners, aspirine en een ander product, moeten worden ingenomen. De wetenschap is echter niet eenduidig over de duur van deze dubbele behandeling. In sommige gevallen zouden slechts gedurende 1 maand 2 bloedverdunners noodzakelijk zijn, terwijl dit in andere gevallen levenslang zou moeten. (2) De keuze die artsen maken bij een individuele patiënt hangt af van het ingeschatte risico op klontervorming door de stent tegenover het risico op bloeding door de bloedverdunner.

De besproken studie omvatte 16.000 patiënten die een stent kregen. Alle patiënten werden tijdens de eerste maand behandeld met aspirine en een tweede bloedverdunner (ticagrelor: Brilique®). De studie onderzocht of het aangewezen was om vanaf de tweede maand de aspirine te laten vallen en verder te gaan met enkel ticagrelor (Brilique®). De helft van de patiënten nam vanaf de tweede maand alleen ticagrelor, de andere helft kreeg de klassieke behandeling van aspirine en een tweede bloedverdunner (ticagrelor of clopidogrel). Ticagrelor alleen gaf geen beter resultaat dan de standaardbehandeling met 2 bloedverdunners.

Volgens experten was deze uitslag een tegenvaller voor onderzoekers en sponsors, en verandert ze voor artsen en patiënten niets aan de bestaande richtlijnen. 

Bron

(1) Vranckx et al. Ticagrelor plus aspirin for 1 month, followed by ticagrelor monotherapy for 23 months vs aspirin plus clopidogrel or ticagrelor for 12 months, followed by aspirin monotherapy for 12 months after implantation of a drug-eluting stent: a multicentre, open-label, randomised superiority trial. Lancet 2018 doi 10.1016/S0140-6736.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De essentie van de studie is dat hartpatiënten na het plaatsen van een stent best een combinatie van asprine met een andere bloedverdunner innemen, zoals de huidige richtlijnen dit aanbevelen. Op het nieuws klonk het dat “dure bloedverdunners niet beter werken dan klassieke aspirine als nabehandeling” en dat we “potentieel besparen als we de dure bloedverdunners vervangen door aspirine”. (3)

Deze conclusie komt voort uit de vaststelling in de studie, nl. dat het stoppen van de dure bloedverdunner na 1 jaar niet nadelig bleek. Dat is echter al langer geweten, en wordt nu ook meestal zo in de praktijk toegepast. 

Conclusie

Het verhaal dat in het nieuws kwam, was verwarrend. De essentie van de studie is dat hartpatiënten na de inplanting van een stent best een combinatie van aspirine met een andere bloedverdunner innemen om bloedklonters te voorkomen, zoals de huidige richtlijnen dit aanbevelen.

Referenties

(2) 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehy394.
(3) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/27/aspirine-werkt-goed-als-bloedverdunner/

Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief