Cebam Verschenen op 10/08/2015

In het nieuws

Wie veel groenten en fruit eet krijgt een mooie, glanzende huid en een sexy uitstraling. Mogelijk motiveert dit jonge mensen om meer groenten en fruit te eten en zodoende te genieten van de gezondheidsvoordelen die daaraan verbonden zijn.

Factcheck

Volgens de auteurs van deze studie zijn jonge vrouwen die veel groenten en fruit eten aantrekkelijker. Of dit komt door de voeding of omdat deze vrouwen zich ook op andere manieren beter verzorgen of mooier maken leert de studie ons niet.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische wetenschappers onderzochten bij 91 jonge vrouwen het verband tussen de hoeveelheid groenten en fruit dat ze aten, en hun huidskleur (1). Ze vulden een vragenlijst in waarin naar hun eetgewoonten in de afgelopen zes maanden werd gevraagd. Hun huidskleur werd met een spectrofotometer gemeten. Dit apparaat laat toe de mate van rood en geel in de huidskleur te becijferen. Men deed metingen op plaatsen van het lichaam die blootgesteld zijn aan de zon (gelaat, arm) en op plaatsen waar in principe weinig of geen zonlicht komt (schouder, heup, handpalm, voetzool). De proefpersonen die het meest groenten en fruit aten hadden de meest gele tint in de huid. De onderzoekers schrijven dit toe aan het caroteenpigment dat in diverse groenten en fruit zit.

Bron

()(1) Pezdirc K, Hutchesson MJ, Whitehead R, Ozakinci G, Perrett D, Collins CE. Fruit, Vegetable and Dietary Carotenoid Intakes Explain Variation in Skin-Color in Young Caucasian Women: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2015 Jul 15;7(7):5800-15.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie vertoont enkele fundamentele beperkingen. Het aantal onderzochte personen is relatief klein en het onderzoek heeft betrekking op een zeer select publiek: jonge slanke vrouwen (hun BMI was 23) tussen 18 en 30 jaar. Zelfs indien de bevindingen waar zijn, zeggen ze niets over mannen of over vrouwen uit andere leeftijdscategorieën. De hoeveelheid groenten en fruit die de proefpersonen aten, werd niet gemeten maar werd geschat op basis van herinneringen over de afgelopen zes maanden. Bovendien gaat het om de loutere observatie dat meer groenten en fruit gepaard gaan met een meer gele tint in de huid. De studie laat niet toe te stellen dat de kleur door de voeding bepaald werd. Andere, eventueel ongekende, elementen kunnen ook een rol spelen.

Het feit dat een meer gele tint van de huid aantrekkelijker is dan andere kleuren werd in deze studie niet onderzocht maar zou volgens het rapport uit ander onderzoek blijken. Of het meer sexy is lezen we in de krant, maar komt in de wetenschappelijke publicatie niet aan bod. Het is in dit opzicht merkwaardig dat het vermeende effect van groenten en fruit vooral duidelijk was op de onderzochte lichaamsdelen die weinig of niet aan de zon blootgesteld zijn.

Conclusie

Volgens de auteurs van deze studie zijn jonge vrouwen die veel groenten en fruit eten aantrekkelijker. Of dit komt door de voeding of omdat deze vrouwen zich ook op andere manieren beter verzorgen of mooier maken leert de studie ons niet.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief