Cebam Verschenen op 09/11/2016

In het nieuws

Met de koude wintermaanden lopen we allemaal te kuchen en te sniffelen. Al maak je je daar best niet te veel zorgen over, want wie bang is om ziek te worden, wordt het net sneller. Dat blijkt uit een nieuwe Noorse studie.

Factcheck

Noorse onderzoekers stellen vast dat hypochonders (mensen die voortdurend angstig zijn iets ernstigs te mankeren) meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. Of het hier gaat om een rechtstreeks verband konden de onderzoekers niet aantonen. Eerder onderzoek wees ook al in die richting.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Noorse universiteit van Bergen volgden een groep mensen geboren tussen 1953 en 1958 die in 1997 een vragenlijst invulden. Hierin werd gedetailleerd geïnformeerd naar hun angstgevoelens, waarbij ze een score toekenden aan de mate van bezorgdheid over hun gezondheid. Verder werden ze allemaal lichamelijk onderzocht. Mensen met een hartziekte werden uitgesloten. De deelnemers werden gemiddeld 7 jaar opgevolgd en in 2009 werd nagegaan hoeveel mensen een hartziekte hadden ontwikkeld en of er een verband was tussen bang zijn om ziek te worden en een hartziekte ontwikkelen (1).

Uit de analyse blijkt dat 710 mensen van de 7.052 deelnemers, dus zo’n 10%, erg bezorgd waren om hun gezondheid. Men noemt ze hypochonders. Van deze subgroep ontwikkelde 6% een hartziekte in vergelijking met 3% van de totale groep. Dat betekent dat hypochonders 73% meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. De onderzoekers sloten zoveel mogelijk de invloed van andere risicofactoren uit, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, alcoholconsumptie, roken, beweging, lichaamsgewicht, cholesterol, bloeddruk en diabetes.

Ze concluderen dat hevige bezorgdheid om de eigen gezondheid mogelijk een risicofactor is voor het ontwikkelen van een hartziekte.

Bron

(1) Berge LI, Skogen JC, Sulo G, et al. Health anxiety and risk of ischaemic heart disease; a prospective cohort study linking the Hordaland Health Study (HUSK) with the Cardiovascular Diseases in Norway (CVDNOR) project. BMJ Open. Published online November 3 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerde studie die zoveel mogelijk andere risicofactoren voor het ontwikkelen van hartziekte uitsloot. Zowel de selectie van echte hypochonders werd nauwgezet afgelijnd, middels de vragenlijst, als de mensen die een hartziekte ontwikkelden: hartziekten waren goed gedocumenteerd door medische dossiers. Toch laat de opzet van deze studie niet toe te bewijzen dat angst voor de gezondheid ook rechtstreeks ziek maakt. Er kunnen nog steeds andere, nog onbekende factoren een rol spelen. Bovendien bestaat er geen verklaring voor dit verband.

Anderzijds toonde eerder onderzoek van Johan Denollet (Universiteit Tilburg) al aan dat binnenvetters (type D-persoonlijkheid) vaker hartziekten ontwikkelen (2). Binnenvetters en hypochonders hebben ongetwijfeld wat gemeen.

Conclusie

Noorse onderzoekers stellen vast dat hypochonders (mensen die voortdurend angstig zijn iets ernstigs te mankeren) meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. Of het hier gaat om een rechtstreeks verband konden de onderzoekers niet aantonen. Eerder onderzoek wees ook al in die richting.

Referenties

(2) https://pure.uvt.nl/ws/files/411592/type_D_personality_a_potential.pdf

http://www.nhs.uk/news/2016/11November/Pages/Worrying-about-health-linked-to-heart-disease.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief