Cebam Verschenen op 19/03/2015

In het nieuws

Statines zijn cholesterolverlagende middelen die het risico op een hartinfarct verlagen. Bij een beperkt aantal mensen veroorzaken ze evenwel diabetes. Dit zou bij een van de duurdere statines (rosuvastatine) meer het geval zijn dan bij de andere.

Factcheck

Uitgaande van het feit dat alle statines in hun gebruikelijke dosis even doeltreffend zijn, is het logisch om te opteren voor de molecule waarvan men de minste bijwerkingen vreest. Dit geldt des te meer als dit bovendien het goedkoopste middel is.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws komt uit een Amerikaanse studie bij meer dan 100.000 statinegebruikers. (1) Het risico op diabetes bleek groter bij gebruik van rosuvastatine (Crestor®) dan bij andere statines. De kat werd de bel aangebonden door een Amerikaanse consumentenorganisatie die in het gerenommeerde British Medical Journal een artikel publiceerde, waarin gesteld werd dat rosuvastatine ook voor andere bijwerkingen dan diabetes minder goed scoorde dan andere statines. (2)

Bron

 

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Meer dan 1 miljoen Belgen neemt dagelijks een statine. De meesten onder hen zijn gezond, maar doen dit in de hoop hiermee in de toekomst een hartinfarct te voorkomen. De doeltreffendheid van statines staat buiten kijf bij mensen die ooit een hartinfarct doormaakten (secundaire preventie). Hun risico op een tweede infarct kan dankzij deze medicatie met meer dan 10% verminderen.

Het effect van statines is veel minder uitgesproken bij gezonde mensen (primaire preventie). Als een gezonde vijftiger een risico van 4% heeft op een fataal infarct zonder medicatie, dan wordt dit met 1% verlaagd (het wordt dus 4%-1%=3%) indien hij wel een statine gebruikt. Daartegenover staat een klein risico dat hij diabetes ontwikkelt als nevenwerking van deze medicatie. In de hogervermelde studie bleek dat mensen die geen statine nemen 2,3% risico hebben om diabetes te krijgen, terwijl dit 2,8% was bij mensen die rosuvastatine nemen: een verschil van 0,5%. Eerdere studies met andere en goedkopere statines toonden een lager risico op diabetes.

Wanneer ze gebruikt worden in de primaire preventie liggen de voordelen (1%) en de nadelen (0,5%) van statines dicht bij elkaar. De vraag rijst dan of het de moeite loont dat gezonde mensen dergelijke medicatie levenslang innemen. Wie oordeelt dat het inderdaad de moeite waard is, zal logischerwijs opteren voor het middel met de laagste kans op nevenwerkingen.

Conclusie

Uitgaande van het feit dat alle statines in hun gebruikelijke dosis even doeltreffend zijn, is het logisch om te opteren voor de molecule waarvan men de minste bijwerkingen vreest. Dit geldt des te meer als dit bovendien het goedkoopste middel is.

Referenties

(1) Navarese EP, Buffon A, Andreotti F, Kozinski M, Welton N, Fabiszak T, Caputo S, Grzesk G, Kubica A, Swiatkiewicz I, Sukiennik A, Kelm M, De Servi S, Kubica J. Am J Cardiol. 2013 Apr 15;111(8):1123-30. Meta-analysis of impact of different types and doses of statins on new-onset diabetes mellitus.

(2) Wolfe S. Rosuvastatin: winner in the statin wars, patients' health notwithstanding. British Medical Journal BMJ 2015;350:h1388 doi: 10.1136/bmj.h1388.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief