Cebam Verschenen op 12/09/2017

In het nieuws

Kinderen met een tv op hun slaapkamer hebben meer kans op overgewicht dan kinderen zonder tv. Dat blijkt uit een Brits onderzoek.

Factcheck

Een tv op de kamer draagt mogelijk bij tot overgewicht bij kinderen, maar een rechtstreeks verband is niet bewezen. Om overgewicht te vermijden moeten ouders hun kinderen stimuleren om actief te leven en evenwichtig te eten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van University College London (UCL) analyseerden de gegevens van 12.566 kinderen die verzameld zijn in een andere grote studie: de UK Millennium Cohort Study. Ze zochten verbanden op lange termijn tussen een tv op de kamer, computergebruik en lichaamsvet bij kinderen. (1)

In het Verenigd Koninkrijk is de tv bij kinderen van vijf tot elf jaar het meest populaire medium. Obesitas is daar een ernstig en nog steeds groeiend probleem: naar schatting heeft één vijfde van de Britse kinderen last van overgewicht. Ook in België zijn 10 tot 15% van de kinderen te dik.

In dit onderzoek werden de gegevens van kinderen op 7- en op 11-jarige leeftijd bekeken. Van de 7-jarigen heeft ongeveer 55% een tv op de slaapkamer. Deze kinderen bleken op 11-jarige leeftijd een hoger BMI te hebben dan hun leeftijdsgenoten zonder tv. Het verband werd vooral teruggezien bij meisjes: zij hadden tot 33% meer risico op overgewicht dan de meisjes zonder tv. Voor jongens was dit risico met ongeveer 20% verhoogd.

De onderzoekers concluderen dat een tv op de slaapkamer een onafhankelijke risicofactor is voor overgewicht. Dat wil zeggen dat het verband niet te verklaren valt door andere factoren. Mogelijke variabelen waar ze rekening mee hebben gehouden zijn BMI op peuterleeftijd, inkomen, bedtijd, fysieke activiteit, BMI van de moeder,…

Bron

(1) Heilmann A, Rouxel P, Fitzsimons E, et al. Longitudinal associations between television in the bedroom and body fatness in a UK cohort study International Journal of Obesity. Published online June 1 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een voorbeeld van observationeel onderzoek. Dat wil zeggen dat proefpersonen worden geobserveerd, maar dat er geen interventies gebeuren. Zo zoekt men dan verbanden tussen verschillende factoren, in dit geval een tv op de kamer en overgewicht. Het nadeel van zo’n onderzoek is dat je nooit zeker kan zijn dat er echt een onafhankelijk verband bestaat. Zo kunnen kinderen met een tv op de kamer ook minder sporten, meer snacken, zwaarlijvige ouders hebben, later naar bed gaan,… Het overgewicht is dan geen rechtstreeks gevolg van de tv op de kamer. In deze studie hebben ze wel gecorrigeerd voor deze factoren, maar toch is het zeer moeilijk om besluiten te trekken zonder volledige analyse van o.a. dieet en beweging.

Verder was het verschil in BMI ook vrij klein: 0,59 voor meisjes en 0,29 voor jongens. Het is moeilijk om met zo’n klein verschil uitspraken te doen over impact op gezondheid en effecten op lange termijn. Het had ook beter geweest om niet enkel te kijken naar de leeftijd van 7 en 11 jaar, maar kinderen over een langere periode te volgen.

Dat weinig bewegen en ongezond eten leiden tot overgewicht, is algemeen geweten. Het is mogelijk dat een tv op de kamer daar onrechtstreeks toe bijdraagt. We kunnen uit deze studie echter niet concluderen dat er een rechtstreeks verband is. Volgens de huidige Belgische richtlijnen is het voor kinderen en jongeren aanbevolen om minstens 60 minuten per dag matig tot intensief te bewegen. 

Conclusie

Een tv op de kamer draagt mogelijk bij tot overgewicht bij kinderen, maar een rechtstreeks verband is niet bewezen. Om overgewicht te vermijden moeten ouders hun kinderen stimuleren om actief te leven en evenwichtig te eten.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/obesity/tv-in-bedroom-risk-factor-for-child-obesity/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief