Cebam Verschenen op 05/10/2013

In het nieuws

Als we de advertenties mogen geloven, zorgen schoenen met ronde zolen voor minder rugpijn, een betere werking van de spieren en een betere houding tijdens het rechtstaan en lopen. De wetenschap spreekt dat tegen.

Factcheck

Voor mensen met chronische lagerugpijn zijn schoenen met ronde zolen (type MBT) niet beter dan vlakke schoenen. Pijn en fysieke beperking blijven ongewijzigd. De tevredenheid blijkt zelfs groter met vlak schoeisel. Het gaat hier om een betrouwbaar onderzoek, maar de bevindingen worden best nog eens door grotere en langdurige studies bevestigd of weerlegd.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze krantenkop is gebaseerd op een studie uitgevoerd bij 115 volwassenen met chronische lagerugpijn (1). De deelnemers werden in twee studiegroepen onderverdeeld: de ene groep kreeg sportschoenen met ronde zolen (type MBT, gebaseerd op de 'Masai Barefoot Technology'), de andere groep kreeg normale vlakke sportschoenen. Er werd hen gevraagd om de schoenen gedurende een jaar minstens twee uur per dag te dragen, ook tijdens de momenten van fysieke activiteit die ze eenmaal per week gedurende vier weken moesten verrichten.

De onderzoekers waren niet op de hoogte van het type schoenen dat de deelnemers hadden gekregen. Na zes weken, zes maanden en één jaar peilden ze via een vragenlijst naar de fysieke beperkingen. Ze registreerden op elk van deze momenten ook de pijnscores, de kwaliteit van leven en de draagtijd van de schoenen.

In beide groepen verbeterde de rugpijn. Grote verschillen op vlak van pijnvermindering en fysieke beperking waren er niet. Wel gaven meer deelnemers in de groep die vlakke schoenen droeg na zes maanden aan fysiek minder beperkt te zijn, en waren ze na zes en 12 maanden ook meer tevreden over hun schoenen. Wanneer de lagerugpijn voornamelijk verergert bij rechtstaan of wandelen, lijkt het overigens beter om vlakke schoenen te dragen.

Bron

MacRae CS, Lewis JL, Shortland AP, et al. Effectiveness of Rocker Sole Shoes in the Management of Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. Spine. Published online October 15 2013

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie werd goed uitgevoerd. De effecten van beide soorten schoenen werden volgens de regels van de kunst onderzocht en vergeleken. Zo waren de onderzoekers niet op de hoogte van het type schoenen dat de deelnemers hadden gekregen..

Dat enkel personen met chronische lagerugpijn werden gerekruteerd, is wel een beperking. Daardoor kon men het effect van schoenen met ronde zolen op andere aandoeningen van het bewegingsapparaat niet nagaan.

De studie werd gefinancierd door Masai GB Ltd, een fabrikant gespecialiseerd in het vervaardigen van schoenen met ronde zolen: zogenaamde MBT-schoenen. Uit de resultaten blijkt echter overduidelijk dat de fabrikant geen invloed uitoefende op de studie.

In de media kreeg de fabrikant wel de kans om commentaar te leveren bij de studie. Die stelde regelmatig brieven te ontvangen van tevreden klanten.

Conclusie

Voor mensen met chronische lagerugpijn zijn schoenen met ronde zolen (type MBT) niet beter dan vlakke schoenen. Pijn en fysieke beperking blijven ongewijzigd. De tevredenheid blijkt zelfs groter met vlak schoeisel. Het gaat hier om een betrouwbaar onderzoek, maar de bevindingen worden best nog eens door grotere en langdurige studies bevestigd of weerlegd.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2013/10October/Pages/Curved-soles-no-better-than-flats-for-back-pain.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief