Cebam Verschenen op 27/05/2015

In het nieuws

Dat proteïne- en sojarijke snacks als nootjes of zaden je honger wat langer stillen, wisten we al. Maar diezelfde snacks zouden ook voordelen hebben voor je lijn. Dat zou blijken uit een nieuw onderzoek naar de snack- en eetgewoonten van een groep tieners.

Factcheck

Deze studie kan niet bevestigen dat soja-snacks goed zijn voor de lijn.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dit nieuws is gebaseerd op een klinisch experiment. Eenendertig jongeren van 17 jaar aten 2 maal daags, 3 dagen achter elkaar, een namiddagsnack in de vorm van pudding. Eén pudding was rijk aan soja-eiwitten, een tweede bevatte veel vet. Een volgende periode van 3 dagen aten de jongeren geen snack. Op elke vierde dag kwamen de jongeren naar het ziekenhuis waar ze 8 uur verbleven voor uitgebreide onderzoeken. Jongeren vulden vragenlijsten in over eetlust, cognitieve capaciteiten (zoals aandacht en reactietijd) en stemming en kregen tweemaal een hersenscan. Ook werd genoteerd hoelang het duurde vooraleer ze avondeten bestelden na de snack, welke extra snacks ze aten en hoeveel voedingsstoffen die bevatten. Een langer verzadigd gevoel, minder trek in vetrijk voedsel ’s avonds, minder eetbuien en daardoor op lange termijn een stabieler gewicht. Dat zijn volgens een onderzoek aan de University of Missouri de effecten van soja- en proteïnerijke namiddagsnacks. De studie onder leiding van Dr. Leidy ontdekte nog andere voordelen: de tieners die ’s namiddags een proteïnerijke snack aten, haalden in de loop van de dag ook meer proteïnen uit het andere voedsel dat ze opnamen (1). Bovendien hadden de snacks een positief effect op hun stemming en cognitieve capaciteiten.

Bron

1. Leidy HJ, Todd CB, Zino AZ et al. Consuming High-Protein Soy Snacks Affects Appetite Control, Satiety, and Diet Quality in Young People and Influences Select Aspects of Mood and Cognition. J Nutr. 2015 May 20. pii: jn212092. [Epub ahead of print]

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie-opzet heeft een aantal problemen die de resultaten zouden kunnen overschatten. Alleereerst is het gebaseerd op een kleine onderzoeksgroep van slechts 31 deelnemers. Ten tweede, de studie was niet geblindeerd. De jongeren kenden dus het doel van het onderzoek en wisten wanneer ze de gezonde soja-snack aten. Het is mogelijk dat jongeren na de gezonde soja-snack meer geneigd waren de vragenlijsten positiever in te vullen, bijvoorbeeld door eenzelfde stemming beter te beoordelen dan na een ongezonde of geen snack. Of om dezelfde reden konden ze ook, misschien onbewust, besluiten langer te wachten met het bestellen van hun diner. Ten derde, de studie bekeek heel veel uitkomstmaten. In zulke onderzoeken vinden ze altijd wel significante resultaten. Het is de vraag of deze ook belangrijk zijn en dat komt niet duidelijk naar voren. Bijvoorbeeld: wanneer de jongeren de soja-snack hadden gegeten, vroegen ze na gemiddeld 158 minuten hun avondeten. Zonder snack vroegen ze dit na gemiddeld 140 minuten en na een vetrijke snack na gemiddeld 150 minuten. Wat betekent een verschil van 18 minuten? Is dit belangrijk voor de gezondheid? Een ander voorbeeld: jongeren die geen snack hadden gegeten, aten ’s avonds meer dan diegenen die wel een snack hadden gehad. En deze extra was vaker suikerrijk. Het artikel beschrijft niet hoe groot de verschillen in calorieën zijn. En dus kunnen we niet beoordelen of het verschil effect heeft op het lichaamsgewicht. Ook is niet gekeken naar mogelijke effecten op langere termijn.

Tot slot, het onderzoek is gefinancieerd door een bedrijf gespecialiseerd in soja-producten. Dit bedrijf heeft alle belang bij een positieve uitkomst van het onderzoek.

Conclusie

Deze studie kan niet bevestigen dat soja-snacks goed zijn voor de lijn.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief