Cebam Verschenen op 14/10/2016

In het nieuws

Kwik in thermometers is al lang verboden, maar mag wel nog in onze mond gestopt worden. In België bevat nog één op vijf tandvullingen kwik en metalen.

Factcheck

Kwikbevattende tandvullingen (amalgaam) zijn erg belastend voor het milieu en worden om die reden gebannen. Of ze ook de gezondheid schaden, werd tot nog toe niet aangetoond.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In de commissie Volksgezondheid van het Europees Parlement werd een verordening goedgekeurd die vanaf 1 januari 2019 tandvullingen met kwik verbiedt voor kinderen en zwangere vrouwen. Doel is om tegen 2022 een algemeen verbod op te leggen. In Zweden, Frankrijk en Duitsland is het gebruik van kwiktandvullingen al sterk beperkt of verboden. In België wil Minister van Volksgezondheid Maggie De Block het gebruik ervan opnieuw laten onderzoeken. Tandvullingen met ongeveer 50% kwik en andere metalen noemt men ook amalgaamvullingen.

Het staat als een paal boven water dat kwik vervuilend is voor het milieu. Kwikvullingen uit tanden zouden verantwoordelijk zijn voor een derde van de hoeveelheid kwik in het milieu. Of ze ook een gevaar vormen voor de gezondheid, is minder duidelijk. Tenzij men overgevoelig reageert op amalgaamvullingen, is er tot nog toe geen effect op de gezondheid aangetoond. Wetenschappelijk onderzoek met duizenden kinderen en volwassenen vindt geen enkel effect van amalgaam op het voorkomen van nieraandoeningen, hersenafwijkingen, intelligentie, auto-immuunziekten of alzheimerdementie.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Van het kwik uit amalgaamtandvullingen vindt men wel sporen terug in het bloed, de haren en de urine. Deze concentraties zijn echter zo laag dat ze geen aanleiding zouden geven tot gezondheidsproblemen. De kwikconcentratie in het lichaam is het hoogst wanneer men amalgaamtandvullingen laat verwijderen, wat sommige mensen laten doen uit angst voor amalgaam.

De zilvergrijze amalgaamtandvullingen worden sinds 160 jaar gebruikt. Dat ze meer en meer vervangen worden door witte composietvullingen is esthetisch beter en vooral belangrijk voor het milieu.

Toch woedt de controverse over gezondheidseffecten nog steeds en beamen wetenschappers dat er te weinig goed onderzoek bestaat om mensen gerust te stellen.

Conclusie

Kwikbevattende tandvullingen (amalgaam) zijn erg belastend voor het milieu en worden om die reden gebannen. Of ze ook de gezondheid schaden, werd tot nog toe niet aangetoond.

Referenties

http://www.medizin-transparent.at/gefaehrliche-zahnfuellungen-aus-amalgam

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief