Na een verblijf in het ziekenhuis krijg je een ontslagbrief mee naar huis. Je wil meer weten over je diagnose en behandeling, maar de informatie in de brief gaat je petje te boven. Kan het wat eenvoudiger?

Met het project My Medical Story willen drie studenten Management en Beleid van de Gezondheidszorg en Informatica een digitale oplossing bieden voor een begrijpbare ontslagbrief. Help de problematiek mee in kaart brengen door deze enquête in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco0QslwZkBHNttTES3gyU6Con3nxcjjRIPpF4A622Nzx2wfw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 Het vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd. De vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

My Medical Story omvat een webservice aangeboden aan gezondheidszorginstellingen om het medisch vakjargon in documenten zoals ontslagbrieven verstaanbaar te maken voor patiënten. Meer concreet wordt de ziekenhuisontslagbrief hertaald naar een meer toegankelijke lekentaal. Op die manier probeert My Medical Story in te spelen op de gezondheidswijsheid en therapietrouw in België.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief