Marleen Finoulst • hoofdredacteur

Marleen Finoulst is gewezen huisarts en maakte in de jaren 90 een carrièreswitch naar de media. Als arts-journalist en auteur van een tiental boeken over gezondheid stond ze in 2013 aan de wieg van de website Gezondheid en Wetenschap, waarvan ze tot op heden hoofdredacteur is. In 2014 won ze de SKEPP-prijs 'de Zesde Vijs' voor haar kritische berichtgeving over gezondheid. Ze volgde de cursus Evidence-Based Medicine van Cebam, factcheckt gezondheidsnieuws in de media, leest alle factchecks van Gezondheid en Wetenschap kritisch na en geeft lezingen over kritisch omgaan met gezondheidsinformatie. Marleen is regelmatig te gast in de diverse media.

Martine Goossens • coördinator patiëntenrichtlijnen

Martine Goossens is romaniste. Naast vertaler en redacteur van medisch-wetenschappelijke teksten, coördineert ze als expert in methodologieën voor richtlijnontwikkeling de richtlijnvalidaties bij Cebam. Voor Gezondheid en Wetenschap en InfoSanté coördineert ze de patiëntenrichtlijnen.

Iona Vermet • medisch redacteur – inhoudelijk coördinator patiëntenrichtlijnen

Iona koos ervoor arts te worden omdat ze houdt van mensen en wetenschap. Een opleiding tot sportarts en arbeidsarts zorgt ervoor dat ze altijd een preventiebril op zak heeft. Ze hielp reeds van bij de start van Gezondheid en Wetenschap mee bij de creatie van de patiëntenrichtlijnen. Als vast teamlid sinds januari 2022, zorgt ze ervoor dat de patiëntenrichtlijnen inhoudelijk up-to-date zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Iona werkt daarnaast ook als redacteur bij Ebpnet.be : een evidence based referentieplatform voor zorgverleners in de eerste lijn.

Nina Van Den Broecke • redacteur

Nina is voedingsdeskundige. Meer dan 15 jaar verzorgde ze vakken in de opleiding Voedings- en Dieetkunde. Daarnaast schrijft ze wetenschappelijke artikels en geeft ze lezingen. Ook geeft ze advies bij concrete voedingsvraagstukken. Voedingswetenschap op een aantrekkelijke en bruikbare manier vertalen is Nina’s passie. Ze schrijft ook voedingsgerelateerde adviezen voor onze patiëntenrichtlijnen.

Julie Van Goethem • medisch redacteur

Julie Van Goethem is huisarts en tropenarts in en rond Antwerpen. Na het afronden van haar opleiding in 2021 (KU Leuven), ontwikkelde ze een sterke interesse voor wetenschap met het oog op preventie en volksgezondheid. Als huisarts vindt ze het belangrijk om mensen begrijpelijk te informeren om zo de zelfredzaamheid van niet-medisch geschoolden te stimuleren. Julie factcheckt gezondheidsnieuws in de media en leest patiëntenrichtlijnen voor Gezondheid en Wetenschap kritisch na.

Elien Cornelis • medisch redacteur

Elien Cornelis is in september 2020 afgestudeerd als huisarts en heeft in verschillende praktijken gewerkt. Vanaf 2022 heeft zij haar focus verlegd naar wetenschap. Ze is ervan overtuigd dat preventie en zelfzorg essentieel zijn voor een goede gezondheid. Elien leest patiëntenrichtlijnen voor Gezondheid en Wetenschap zorgvuldig na om ervoor te zorgen dat de informatie correct en toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast is ze werkzaam bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), waar zij bijdraagt aan de ontwikkeling van methodieken en richtlijnen op het gebied van suïcidepreventie.

Jasmine Lemmens • eindredacteur

Jasmine studeerde taal- en letterkunde en geschiedenis. Als eindredacteur zorgt ze ervoor dat de teksten op Gezondheid en Wetenschap geschreven zijn in een toegankelijke taal. Daarnaast spoort ze de laatste taalfoutjes op en publiceert de teksten op de website. Jasmine redigeert de factchecks, eerstehulptips en patiëntenrichtlijnen. Ze volgt ook mee het patiëntenpanel op.

Lien Moris • eindredacteur

Lien heeft meer dan tien jaar ervaring met de redactie en eindredactie van teksten voor uiteenlopende doelgroepen en kanalen. Die expertise zet ze met plezier in bij Gezondheid en Wetenschap. Haar focus ligt op de patiëntenrichtlijnen, die ze redigeert tot heldere en makkelijk scanbare teksten. Samen met Jasmine coördineert ze ook het patiëntenpanel.

Patrik Vankrunkelsven • directeur Cebam

Patrik Vankrunkelsven is huisarts en emeritus huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij is sinds 2013 directeur van Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers. De website Gezondheid en Wetenschap is een belangrijk project van Cebam. Patrik factcheckt gezondheidsnieuws in de media en wordt regelmatig ingeschakeld om andere factchecks van Gezondheid en Wetenschap te reviewen.

Bert Aertgeerts • voorzitter Cebam

Bert Aertgeerts is huisarts en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij was een van de grondleggers van Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Nadat hij zelf jarenlang directeur was, is hij de huidige voorzitter van Cebam. Bert lanceerde het idee om een evidence-based website op te starten voor burgers en patiënten. Daarmee staat hij aan de basis van Gezondheid en Wetenschap. Bert is ook een van de grondleggers van EBPracticeNet, een platform met evidence-based informatie voor zorgverleners.

Katrien Willemsens • secretariaatsmedewerker

Sinds 2018 ondersteunt Katrien het team van Cebam en Gezondheid en Wetenschap, waar ze haar ervaring als secretaresse kan combineren met haar interesse in de gezondheidszorg en andere maatschappelijke thema's. Katrien verzorgt de financiën en overheidsrapportering.

Fran Bambust • communicatiemedewerker

Fran had al enkele jaren ervaring als content-ontwikkelaar bij radio, televisie, communicatie- en imagineeringbureaus toen ze ervoor koos om het team van Cebam en Gezondheid en Wetenschap te ondersteunen. De combinatie van communicatie, wetenschap en sociale relevantie spreken haar er enorm aan.