Marleen Finoulst Verschenen op 08/06/2015

In het nieuws

Een Britse studie toont aan dat volwassenen maar liefst drie keer meer kans lopen om een depressie te ontwikkelen wanneer hun moeder depressief was tijdens haar zwangerschap.

Factcheck

Deze studie kan niet aantonen dat depressiviteit al in de baarmoeder ontstaat.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In 1986 rekruteerden Britse onderzoekers 153 vrouwen die 20 weken zwanger waren voor een studie. Ze werden geïnterviewd over hun mentaal welbevinden. Op 36 weken volgde een tweede interview. Er werd opnieuw gepeild naar hun mentale status na de bevalling, op 3 maanden, 1, 4, 11 en 16 jaar. De mentale status en het voorkomen van mishandeling van de kinderen werd bevraagd tot ze 17 jaar oud werden. Ten slotte werden de kinderen opgevolgd en bevraagd als ze 18 en 25 jaar werden (1).

In totaal doorliepen 103 vrouwen het volledige traject. De onderzoekers stelden vast dat 34% van de bevraagde vrouwen een depressie doormaakte tijdens de zwangerschap, 35% maakte een postnatale depressie door, kindermishandeling kwam voor bij 35% en 38% van de kinderen ontwikkelde een depressie op volwassen leeftijd. Kinderen die waren blootgesteld aan een depressie tijdens de zwangerschap liepen zelf 3,4 keer meer risico om op volwassen leeftijd zelf depressief te zijn in vergelijking met kinderen wiens moeder niet depressief was geweest in de zwangerschap. Kinderen met een depressieve moeder in hun prenatale periode waren ook 2,4 keer zo vaak slachtoffer van kindermishandeling.

Bron

(1) Plant DT, Pariante CM, Sharp D, Pawlby S. Maternal depression during pregnancy and offspring depression in adulthood: role of child maltreatment. British Journal of Psychiatry. Published online June 4 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Opvallend zijn de hoge cijfers voor depressie in de zwangerschap en postnataal: ongeveer 1 vrouw op 3 in deze studie was in deze periodes depressief. Het hoge cijfer voor kindermishandeling en het hoge voorkomen van depressie op volwassen leeftijd kunnen samenhangen: de kinderen die mishandeld werden, lopen wellicht meer risico op een depressie later.

Bij een depressie spelen veel factoren mee, zowel genetische als omgevingsfactoren. Het is moeilijk om de invloed van zwangerschap hierin te isoleren. Overigens gaat het om een eerder beperkte onderzoeksgroep en viel nog eens een derde van de vrouwen uit tijdens de lange opvolgperiode. De studie-opzet laat niet toe te concluderen dat het hier gaat om een oorzakelijk verband.

Wat vooral opvalt in dit onderzoek is het frequente voorkomen van depressies tijdens de zwangerschap. In tegenstelling tot postpartum depressies, bestaat hier weinig aandacht voor.

Conclusie

Deze studie kan niet aantonen dat depressiviteit al in de baarmoeder ontstaat.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/06June/Pages/Depression-starts-in-the-womb-claim-is-unproven.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief