Marleen Finoulst Verschenen op 22/04/2014

In het nieuws

'Grijze surfers zijn gelukkiger dan technofobe ouderen', blokletterde een buitenlandse krant. Ouderen die regelmatig online gaan, voelen zich minder somber. Hun depressiescore zakt volgens nieuw onderzoek met 33%.

Factcheck

Ouderen zonder werk die regelmatig internet gebruiken, voelen zich minder vaak depressief. Dit effect is het grootst voor alleen levende ouderen. De relatie tussen internet en de stemming van ouderen verdient zeker verder onderzoek.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers vroegen meer dan 3000 gepensioneerde 50-plussers naar hun internetgebruik. Daarnaast werd hun depressiescore geëvalueerd door middel van de CES-D-schaal, waarbij aan de hand van 8 vragen naar de stemming gepeild wordt. Een lage score wijst op een positieve stemming en een score van 4 of meer op een depressieve stemming, zonder zich uit te spreken over echte depressies. Van de internetgebruikers behaalde 9,1% een score van 4 of meer, van diegenen die nooit internet gebruikten 16,1% (1). Het onderzoek werd tussen 2002 en 2008 om de 2 jaar herhaald. Ongeveer de helft van de deelnemers die een verhoogde depressiescore behaalden in één jaar, had dit opnieuw in de daaropvolgende bevraging 2 jaar later. Dat wijst op een zekere stabiele depressieve stemming. Internetgebruik bleef eveneens stabiel over de verschillende studiefasen heen. De onderzoekers berekenden dat het gebruik van internet het risico op een depressiescore van minstens 4 met 33% doet dalen. 

Om na te gaan of andere factoren dan internet de depressiescores hebben beïnvloed, werden een aantal demografische variabelen in rekening gebracht. Dat toonde dat internetgebruik de meest gunstige invloed had bij op de stemming bij ouderen die alleen leven. De onderzoekers besluiten dat internet mensen uit hun isolement kan halen, door online contacten met anderen, via e-mail bijvoorbeeld. Ze moedigen internetgebruik bij ouderen aan.

Bron

(1) Cotten SR, Ford G, Ford S, Hale TM. Internet Use and Depression Among Retired Older Adults in the United States: A Longitudinal Analysis. The Journals of Gerontology – Series B. Published online March 26 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek toont een verband tussen internetgebruik bij gepensioneerde ouderen enerzijds en een lagere depressiescore anderzijds, maar doet geen uitspraken over de aard van het verband. Om na te gaan of het hier om een oorzakelijk verband gaat, is een ander studie-opzet nodig en een nauwkeurigere bevraging. Hoe lang zijn mensen online? Leggen ze contact via e-mail of sociale netwerken, enzovoort. 

De depressieschaal die in dit onderzoek gebruikt werd, geeft informatie over de stemming waarin mensen verkeren; in hoeverre ze zich goed of somber voelen. Een score van 4 of meer betekent niet dat de deelnemer een echte depressie doormaakt, maar sluit dit ook niet uit. Opvallend is eveneens dat het gunstige effect van internet op de stemming het grootst is bij ouderen die alleen leven. De verklaring die de onderzoekers naar voor schuiven, namelijk dat internet oudere mensen uit hun isolement kan halen, is niet bewezen, maar lijkt hier plausibel.

Conclusie

Ouderen zonder werk die regelmatig internet gebruiken, voelen zich minder vaak depressief. Dit effect is het grootst voor alleen levende ouderen. De relatie tussen internet en de stemming van ouderen verdient zeker verder onderzoek.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/04April/Pages/Silver-surfers-may-have-lower-depression-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief