Marleen Finoulst Verschenen op 29/12/2015

In het nieuws

Moederschap uitstellen tot na je 25ste is beter voor je gezondheid op je 40ste. Meer nog, trouwen na een tienerzwangerschap doet je gezondheid op latere leeftijd geen goed. Zo stelt een Amerikaans onderzoek.

Factcheck

Dit is een belabberde studie die helemaal niets zegt over leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen en gezondheid in het latere leven.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze Amerikaanse studie maakte gebruik van gegevens van een langdurige opvolgstudie bij Amerikaanse jongeren tussen 14 en 22 jaar, die in 1979 gerecruteerd werden. Daaruit werden 3.348 vrouwen geselecteerd die een eerste kind kregen tussen 15 en 35 jaar, nooit getrouwd waren of getrouwd waren (gescheiden vrouwen werden uitgesloten). Zij kregen op hun veertigste een vragenlijst waarin één enkele vraag stond over hun gezondheid: ‘Vindt u uw gezondheid in het algemeen uitstekend, zeer goed, goed, redelijk of zwak?’. De onderzoekers zochten verbanden tussen de leeftijd waarop de vrouwen hun eerste kind kregen en hoe ze hun gezondheid beoordeelden op hun 40ste. Vrouwen met een tienerzwangerschap (tussen 15 en 19 jaar) of een eerste kind tussen 20 en 24 jaar, rapporteerden vaker een minder goede gezondheid op hun 40ste in vergelijking met vrouwen die een eerste kind kregen tussen 25 en 35 jaar. Ongetrouwde vrouwen die jong een baby kregen, vonden zichzelf minder gezondheid op hun 40ste dan getrouwde vrouwen die op jonge leeftijd een kind kregen, zeker wanneer ze trouwden na de geboorte van hun kind. Wie ongetrouwd bleef, gaf zichzelf een betere gezondheidsscore op 40 jaar. De onderzoekers concludeerden dat vrouwen die jong (jonger dan 25 jaar) aan kinderen begonnen, zich minder gezond voelden op 40 jaar. Trouwen na ongetrouwd een kind te krijgen, zorgde eveneens voor een lagere gezondheidsscore in het latere leven.

Bron

(1) Williams K, Sassler S, Addo F, Frech A. First-birth Timing, Marital History, and Women’s Health at Midlife. Journal of Health. Published online December 15 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie hangt met haken en ogen aan elkaar. De gezondheid van de vrouwen werd afgeleid uit één enkele vraag over ‘hoe ze zelf hun gezondheid inschatten’. Dat is uiteraard zeer beperkt. Overigens gaat het over vrouwen die in de jaren 80 een eerste kind kregen, gemiddeld op 23,7 jaar. Ondertussen is de leeftijd waarop vrouwen een eerste kind baren een stuk opgeschoven en worden veel meer vrouwen moeder na hun 35ste. Over die groep zijn er geen gegevens. Ook de samenleefvormen zijn sterk geëvolueerd. In de jaren 80 waren de meeste vrouwen met kinderen getrouwd en werd een ongetrouwde moeder nog gestigmatiseerd. Ook daar zijn we al lang aan voorbij.

Conclusie

Dit is een belabberde studie die helemaal niets zegt over leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen en gezondheid in het latere leven.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/12December/Pages/Does-timing-of-first-pregnancy-affect-long-term-maternal-health.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief