Marleen Finoulst Verschenen op 03/09/2015

In het nieuws

Nu de nattere, frisse dagen er terug aan lijken te komen, zijn de eerste verkoudheden niet meer ver af. Toch kan je het miezerige weer niets verwijten, want slaaptekort blijkt de grootste oorzaak te zijn voor het ontwikkelen van een verkoudheid. Dat stond althans in de krant.

Factcheck

Deze studie vindt een verband tussen slaaptekort en het oplopen van een verkoudheid. Wie minder dan zes uur slaapt, loopt meer risico.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van California rekruteerden 164 gezonde vrijwilligers, 94 mannen en 70 vrouwen, tussen 18 en 55 jaar oud. Ze wilden weten of diegenen die weinig slapen gevoeliger zijn voor verkoudheidsvirussen (1). Daartoe zetten ze volgend experiment op. De vrijwilligers kregen een smartwatch die slaapparameters registreert, waaronder duur van de slaap en slaapfragmentatie (’s nachts wakker worden). De deelnemers noteerden om hoe laat ze gingen slapen, om welk uur ze opstonden en hoe ze geslapen hadden. Dat hielden ze een week vol. Na die week kregen ze via neusdruppels verkoudheidsvirussen toegediend. Vervolgens werd gekeken wie een verkoudheid ontwikkelde en wie niet. Dat werd geëvalueerd middels antistofbepalingen in het bloed, het aantal gebruikte zakdoeken per dag en de tijd waarin aangebrachte kleurstof weer uit de neus verdwijnt. De deelnemers die minder dan 6 uur per nacht sliepen, liepen vier keer zoveel risico op een verkoudheid in vergelijking met de deelnemers die meer dan 7 uur per nacht sliepen. Daarbij baseerden ze zich op de door de smartwatch vastgestelde slaapuren. Die kwamen niet noodzakelijk overeen met de door de deelnemers aangegeven slaap, maar verschillen hadden geen impact op het resultaat. Slaapfragmentatie bleek evenmin een invloed te hebben.

De onderzoekers besloten dat slaaptekort de gevoeligheid voor verkoudheden doet toenemen.

Bron

(1) Prather AA, et al. Behaviorally Assessed Sleep and Susceptibility to the Common Cold. Sleep. 2015;38:1353–9.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit experiment vindt een duidelijk verband tussen slaaptekort en gevoeligheid voor verkoudheden, maar kan niet bewijzen dat slaaptekort echt de oorzaak is van de neusinfectie. Het gaat hier ook om een vrij kleine studie en daardoor kan de opmerkelijke risicostijging groter zijn dan in werkelijkheid het geval is. Nog een opmerking is dat de studie enkel over volwassenen gaat en dus geen uitspraken kunnen gedaan worden over kinderen.

Wat deze studie wel onderstreept is dat slaap belangrijk is voor de gezondheid. Dat slaaptekort ons vatbaarder maakt voor verkoudheden, was ook al eerder aangetoond, zij het niet op zo’n geobjectiveerde manier als in dit onderzoek.

Voldoende slapen volstaat natuurlijk niet om verkoudheden te voorkomen. Vooral belangrijk is om je handen regelmatig te wassen om contact met het virus te vermijden.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen slaaptekort en het oplopen van een verkoudheid. Wie minder dan zes uur slaapt, loopt meer risico.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/09September/Pages/does-lack-of-sleep-make-you-susceptible-to-common-cold.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief