Marleen Finoulst Verschenen op 23/04/2014

In het nieuws

Zeer veel mensen slikken cholesterolverlagende statines. Niet alleen bij ons, ook in Azië. Uit een Taiwanese studie blijkt nu dat gebruik van deze middelen het risico op dementie vermindert.

Factcheck

Deze studie vindt een verband tussen het gebruik van statines, de veel gebruikte cholesterolverlagende medicijnen, en het risico op dementie. Deze studie suggereert dat statines mogelijk beschermen tegen de meeste vormen van dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer. Voor vasculaire dementie, de tweede meest voorkomende vorm na Alzheimer, kon dit verband niet worden aangetoond.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het is niet de eerste keer dat er een verband gevonden wordt tussen dementie en gebruik van statines, de zeer wijd verspreide cholesterolverlagers. Onderzoekers van de Yang Wing Universiteit in Taiwan analyseerden de medische dossiers van meer dan 33.000 proefpersonen van 60 jaar en ouder. Daartoe gebruikten ze een verzekeringsdatabank die de gegevens van meer dan 1 miljoen Taiwanezen bevat. Van de 33.000 geselecteerde proefpersonen was de helft man en de helft vrouw, de helft slikte statines en de andere helft niet. In een opvolgperiode van 5 jaar werd nagegaan wie dementie ontwikkelde, minstens 1 jaar na de start van de studie. Mensen die statines slikten, hadden 22% minder risico op het ontwikkelen van dementie. Dit effect bleek meer uitgesproken bij vrouwen (24%) dan bij mannen (14%). Zowat alle vormen van dementie, uitgezonderd vasculaire dementie (als gevolg van verkalking van bloedvaten in de hersenen), kwamen minder voor bij statinegebruikers (1). De studie kan niet concluderen dat het hier gaat om een causaal verband: het is niet bekend of statines zelf het risico op dementie verminderen, of andere factoren dit verband kunnen verklaren.

Bron

(1) Chou C, Chou Y, Chou Y, et al. Statin use and incident dementia: A nationwide cohort study of Taiwan. International Journal of Cardiology. Published online March 31 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Uit een studie met Aziatische proefpersonen ouder dan 60 jaar, blijkt dat gebruik van cholesterolverlagende medicijnen gepaard gaat met minder dementie. Om de invloed van andere factoren zoveel mogelijk uit te sluiten, werd bij de analyse rekening gehouden met leeftijd, opleiding, andere aandoeningen (hoge bloeddruk, nierziekte, hartziekte, leverziekte,...). Dan nog bleef het verband statines en dementierisico overeind. Dat wijst er op dat deze medicijnen mogelijk een beschermend effect uitoefenen op de hersenen, al tast en over het eventuele mechanisme nog volledig in het duister. Voor die indicatie mogen ze op dit moment niet worden voorgeschreven.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen het gebruik van statines, de veel gebruikte cholesterolverlagende medicijnen, en het risico op dementie. Deze studie suggereert dat statines mogelijk beschermen tegen de meeste vormen van dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer. Voor vasculaire dementie, de tweede meest voorkomende vorm na Alzheimer, kon dit verband niet worden aangetoond.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/04April/Pages/Could-statins-also-protect-against-dementia.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief