Nina Van Den Broecke Verschenen op 10/03/2016

In het nieuws

Er heerst nogal wat verwarring over de leeftijd waarop voeding die een allergische reactie kan uitlokken, mag gegeven worden aan zuigelingen. Wachten we best zo lang mogelijk of kunnen we niet vroeg genoeg beginnen?

Factcheck

Het introduceren van allergene voedingsmiddelen tussen 4 en 6 maand bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, vermindert het risico op het ontwikkelen van voedselallergie op latere leeftijd. Voor 6 maanden starten met pinda en kippe-ei kan allergieën tegen deze producten misschien voorkomen, afhankelijk van de hoeveelheid die gegeven wordt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat wanneer kinderen op jonge leeftijd kleine hoeveelheden pinda’s eten, ze minder kans hebben om een pinda-allergie te krijgen. In een nieuwe studie (EAT-study) uitgevoerd in Engeland bij 1300 zuigelingen gingen onderzoekers na of vroeg starten met voeding die een allergische reactie kan uitlokken, het ontstaan van een allergie ook helemaal kan voorkomen. De zuigelingen die deelnamen aan het onderzoek behoorden niet tot een hoog-risicogroep voor het krijgen van allergie. Ze werden willekeurig ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding, terwijl de andere groep vanaf 4 maanden ook allergene voedingsmiddelen kreeg: pinda’s, ei, melk, sesam, vis en tarwe werden voor de leeftijd van 6 maanden geïntroduceerd. Alles gebeurde onder strikte medische controle. Op de leeftijd van 1 en 3 jaar werd gekeken hoeveel kinderen een allergie ontwikkeld hadden. In de groep die uitsluitend borstvoeding kreeg, ontwikkelde 7,1% van de kinderen een voedselallergie. In de groep die ook allergeen voedsel had gekregen vanaf 4 maanden iets minder: 5,6%. Dit verschil stelt niet veel voor. Bij verdere analyse bleek echter dat niet alle zuigelingen in de ‘vroege’ groep evenveel allergene voedingsmiddelen gekregen hadden. De ouders vonden het blijkbaar niet altijd gemakkelijk om de voorziene porties te geven. Indien de dosis van pinda’s en kippe-ei wel voldoende hoog was, had dit een groter effect. In de groep zuigelingen die 2 gram pinda-eiwit of 1 eetlepel pindakaas per week aten, ontwikkelde niemand een pinda-allergie tegenover 2,5% in de groep die uitsluitend borstvoeding kreeg. De frequentie van kippenei-allergie bedroeg 1,4% bij zuigelingen die 2 gram kippenei-eiwit per week aten (of ½ ei) tegenover 5,5% in de borstvoedingsgroep. Het vroeg introduceren van de andere allergenen had weinig effect.

Bron

(1)Perkin Michael R., e.a. (2016). Enquiring About Tolerance (EAT) study: Feasibility of an early allergenic food introduction regimen. J Allergy Clin Immunol, article in press

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten van deze goed opgezette studie bevestigen de hypothese dat vroeg starten met allergene voedingsmiddelen een manier is om het risico op voedselallergie te verminderen. Ook eerdere studies hebben dit aangetoond. Of het vroeg introduceren van allergene voedingsmiddelen voedselallergie helemaal kan voorkomen, is daarentegen minder duidelijk. Volgens de onderzoekers is het effect dosisafhankelijk en enkel van toepassing op pinda en kippe-ei. De resultaten zijn bovendien enkel van toepassing voor kinderen die uitsluitend borstvoeding krijgen tot de leeftijd van 6 maanden. Over het effect bij kinderen die flesvoeding krijgen, kan deze studie geen uitspraken doen.

Conclusie

Het introduceren van allergene voedingsmiddelen tussen 4 en 6 maand bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, vermindert het risico op het ontwikkelen van voedselallergie op latere leeftijd. Voor 6 maanden starten met pinda en kippe-ei kan allergieën tegen deze producten misschien voorkomen, afhankelijk van de hoeveelheid die gegeven wordt.

Referenties

http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/is-pinda-allergie-te-voorkomen-met-pinda-s

Perkin Michael R., Kirsty Logan, Anna Tseng, Bunmi Raji, Salma Ayis, e.a. (2016). Randomized Trial of Introduction of Allergenic Foods in Breast-Fed Infants. The New England journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa1514210

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief