Marleen Finoulst Verschenen op 22/05/2015

In het nieuws

Mannen met hooikoorts hebben een grotere kans op prostaatkanker en mannen met astma een kleinere kans. Dat suggereren onderzoekers aan de John Hopkins Universiteit.

Factcheck

De associatie tussen astma, hooikoorts en prostaatkanker die deze studie aan het licht brengt, is zeer beperkt en daarom niet overtuigend. Hooikoortslijders moeten zich niet ongerust maken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Hooikoorts (pollenallergie) en astma zijn twee aandoeningen waarin het afweersysteem een belangrijke rol speelt: het immuunsysteem is overprikkeld. Wetenschappers vermoeden al langer dat een verband bestaat tussen een overactief immuunsysteem en de ontwikkeling van prostaatkanker. Om dat verband nader te onderzoeken volgden ze 47.880 Amerikaanse mannen tussen 40 en 75 jaar gedurende 25 jaar (1). De studie startte in 1986. Bij aanvang van het onderzoek werden uitgebreide vragenlijsten afgenomen, en vervolgens om de 4 jaar. Bij de start rapporteerde 25% van de deelnemers hooikoorts en 5% astma. Tijdens de 25 jaar opvolging ontwikkelde nog eens 4% astma en 6.294 mannen prostaatkanker. Daarvan hadden 798 mannen een agressieve vorm, waarvan er 625 overleden binnen de studietermijn.

De onderzoekers vonden dat prostaatkanker iets minder vaak voorkwam in de groep mannen met astma en iets vaker in de groep met hooikoorts. Verder stelden ze vast dat prostaatkanker bij mannen met astma iets minder vaak dodelijk was. Ze besluiten zelf dat het gaat om zeer zwakke verbanden, al werden deze in sommige media opgeblazen.

Bron

(1) Platz EA, Drake CG, Wilson KM, et al. Asthma and risk of lethal prostate cancer in the Health Professionals Follow-Up Study. International Journal of Cancer. Published online February 27 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie vond een toename in risico van 7% voor mannen met hooikoorts, wat zeer beperkt is. De associatie tussen astma en prostaatkanker was nog beperkter. Dergelijke kleine verschuivingen in risico kunnen toeval zijn of ze kunnen beïnvloed zijn door andere, nog ongekende leefstijlfactoren. Overigens kan men momenteel niet verklaren hoe een geprikkeld immuunsysteem het prostaatkankerrisico zou kunnen beïnvloeden.

Conclusie

De associatie tussen astma, hooikoorts en prostaatkanker die deze studie aan het licht brengt, is zeer beperkt en daarom niet overtuigend. Hooikoortslijders moeten zich niet ongerust maken.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/05May/Pages/Links-between-hay-fever-asthma-and-prostate-cancer-inconclusive.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief