Marleen Finoulst Verschenen op 09/12/2014

In het nieuws

Mentaal gezonde mensen die laat naar bed gaan en vroeg uit de veren zijn, hebben meer repetitieve negatieve gedachten. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Factcheck

De studie legt een verband tussen slaapgebrek en repititieve negatieve gedachten bij gezonde jongvolwassenen. Het is niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Zeker is dat voldoende slaap het psychisch welzijn bevordert.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers rekruteerden 100 mentaal gezonde universiteitsstudenten van gemiddeld 19 jaar oud, waarvan ongeveer de helft meisjes. Zij vulden 7 gevalideerde extensieve vragenlijsten in over hun geestelijk welzijn: gedachten, emoties, zorgen,... naast een reeks vragen over hun slaapgewoonten. Uit analyse van de verzamelde gegevens bleek dat slaapgebrek, door laat te gaan slapen en vroeg op te staan, geassocieerd kan worden met terugkerende negatieve gedachten (1). Slaapgebrek alleen werd geassocieerd met repititieve gedachten en laat gaan slapen alleen (uitgestelde bedtijd) met meer obsessief-compulsieve symptomen. Gemiddeld gingen de studenten slapen om 1 uur, vielen ze na 22 minuten in slaap en sliepen ze gemiddeld 7 uren. De meesten omschreven zichzelf als 'avondtype'. De onderzoekers besloten dat laat gaan slapen in combinatie met vroeg opstaan een viscieuze cirkel van negatieve gedachten op gang kan brengen.

Bron

(1) Nota JA, Coles ME. Duration and Timing of Sleep are Associated with Repetitive Negative Thinking. Cognitive Therapy and Research. Published online December 4 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie-opzet laat niet toe te concluderen dat het om een oorzakelijk verband gaat. Het is niet uitgesloten dat het omgekeerde geldt, namelijk dat herhaalde negatieve gedachten leiden tot slaaptekort. Dat de studenten na gemiddeld 22 minuten in slaap vielen, pleit daar wel niet voor.

Het is genoegzaam bekend dat gebrek aan slaap het emotioneel welbevinden beïnvloedt. De studie bevestigt wat de meeste mensen uit ondervinding weten. Om je goed te voelen in je vel, kan je maar beter voldoende slapen.

Conclusie

De studie legt een verband tussen slaapgebrek en repititieve negatieve gedachten bij gezonde jongvolwassenen. Het is niet duidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Zeker is dat voldoende slaap het psychisch welzijn bevordert.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/12December/Pages/Lack-of-sleep-linked-to-negative-thinking.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief