Marleen Finoulst Verschenen op 20/01/2014

In het nieuws

“Blinde molratten, die levenslang ondergronds overleven in extreme omstandigheden, ontwikkelen nooit enige vorm van kanker. Onderzoekers vonden de verklaring, wat de weg effent naar een algemene kankertherapie.”

Factcheck

Onderzoekers vinden een verklaringwaarom blinde molratten nooit kanker
ontwikkelen. Ze hebben speciale bindweefselcellen die ook de groei van
menselijke kankercellen in een laboratoriumschaaltjekunnen afremmen. Deze vaststelling kan in de toekomst leiden tot nieuwe wegen in de behandeling van kanker. In het meest gunstige geval moeten we nog enkele decennia wachten op een bruikbare kankertherapie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De blinde molrat (Spalax), een knaagdiersoort die zijn hele leven ondergronds overleeft met extreem weinig zuurstof, wordt meer dan 20 jaar oud en ontwikkelt nooit kanker. Dat intrigeert de wetenschap al lang. In een onderzoek van de
Israëlische universiteit van Haïfa, beweren onderzoekers dat ze de sleutel gevonden hebben voor de kankerresistentie (1). Het gaat om een dierenonderzoek waarbij 8 molratten en 6 muizen werden blootgesteld aan een hoge dosis kankerverwekkende
stof (DMBA/TPA), aangebracht op hun gladgeschoren rug. Daarnaast kregen 12
molratten, 6 muizen en 6 ratten een injectie met nog een andere kankerverwekkende stof (3MCA). Van de eerste proef ontwikkelden alle muisjes huidkanker, maar bleven alle molratten gespaard. Ze vertoonden wel ontstekingsletsels, maar die genazen spontaan. In de tweede proef ontwikkelden de meeste muizen en ratten kanker, terwijl de molratten, op 1 ouder exemplaar na, een inwendige kanker ontwikkelde. Van de verschillende proefdieren werden blindweefselcellen afgenomen en nader onderzocht. Deze cellen werden in contact gebracht met menselijk borst- en leverkankerweefsel. De cellen van ratten en muizen hadden geen effect op de menselijke kankercellen, maar de cellen van de blinde molrat verhinderden de groei van menselijk kankerweefsel, ofwel via directe interactie ofwel via afscheiding van groeiremmende substanties. De onderzoekers deden de experimenten over bij de naakte molrat, verwant aan de blinde exemplaren, en kwam tot dezelfde bevindingen. In een interview met een krant, spreekt één de onderzoekers van een zeer belangrijke doorbraak in de behandeling van kanker.

Bron

(1) Manov I, Hirsh M, Iancu TC, et al. Pronounced cancer resistance in a subterranean rodent, the blind mole-rat, Spalax: in vivo and in vitro evidence. BMC Evidence. Published online August 9 2013

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Biologen zoeken al langer dan 50 jaar naar mogelijke verklaringen waarom blinde molratten geen kanker ontwikkelen. Deze groep is erin geslaagd om een tipje van de sluier op te lichten: bindweefselcellen van dit knaagdier scheiden stoffen af die de groei van kankercellen afremmen of deze cellen via direct interactie blokkeren. Normale, gezonde cellen worden daarentegen ongemoeid gelaten. Dit is een stap vooruit in het ontrafelen van het moleculair mechanisme achter de natuurlijke resistentie van blinde molratten tegenkanker. Of deze doorbraak ook perspectieven biedt voor nieuwe therapieën voor menselijke kankers, is nog een open vraag. Zelfs wanneer dat zo zou zijn, is er nog een lange weg te gaan vooraleer te komen tot nieuwe kankertherapieën.

Conclusie

Onderzoekers vinden een verklaringwaarom blinde molratten nooit kanker
ontwikkelen. Ze hebben speciale bindweefselcellen die ook de groei van
menselijke kankercellen in een laboratoriumschaaltjekunnen afremmen. Deze vaststelling kan in de toekomst leiden tot nieuwe wegen in de behandeling van kanker. In het meest gunstige geval moeten we nog enkele decennia wachten op een bruikbare kankertherapie.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/01January/Pages/Claims-of-a-universal-cure-for-cancer-misleading.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief