Nina Van Den Broecke Verschenen op 30/03/2021

Bewering

‘Over smaak valt niet te twisten’, zo luidt het gezegde. En dat onze smaak beïnvloed wordt door allerlei factoren, staat ook vast. Maar welke invloed heeft de prijs op hoe lekker we wijn vinden? Zwitserse onderzoekers zochten het uit.

Factcheck

Zwitserse wetenschappers onderzochten de invloed van de prijs van wijn op de beoordeling ervan door 140 deelnemers aan een wijnproeverij. Opmerkelijk is dat proefpersonen de goedkope wijn als lekkerder en aangenamer beoordeelden wanneer deze een duurder prijsetiket kreeg opgeplakt. Als je een flesje wijn koopt, laat je je dus het best niet te veel beïnvloeden door de prijs, maar wel door je eigen smaakvoorkeur.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Hoe we de smaak van wijn beoordelen, wordt door heel wat factoren beïnvloed. Zo heeft onderzoek reeds aangetoond dat onder andere het land van herkomst en de teeltwijze een invloed kunnen hebben op hoe lekker we wijn vinden. Of ook de prijs een invloed heeft, is minder duidelijk.

Zwitserse onderzoekers hebben een veldexperiment opgezet om dat nader te onderzoeken (1). Op een opendeurdag van de universiteit zijn ze, onder het mom van een wijnproeverij, nagegaan in welke mate de prijs een invloed heeft op de smaak van wijn. De deelnemers aan deze studie waren bezoekers van de opendeurdag die vrijwillig meededen aan de wijnproeverij. Tijdens het experiment moesten de 140 deelnemers 3 verschillende rode wijnen proeven:

  • wijn A was de goedkoopste wijn en was nog niet beoordeeld door experts;
  • wijn B was een middenklassewijn die door experts als gemiddeld werd beoordeeld;
  • wijn C was een dure topklassewijn.

Eerst proefden de deelnemers de drie wijnen zonder prijsinformatie. Aansluitend proefden ze dezelfde wijnen, maar met prijsinformatie. Bepaalde deelnemers kregen de juiste prijsinformatie, maar bij andere deelnemers was de prijs gemanipuleerd. Wijn A was duurder gemaakt en/of wijn C was goedkoper geprijsd. Aan de hand van vragenlijsten moesten de deelnemers op een schaal van 1 tot 6 aanduiden:

  • hoe lekker of aangenaam ze de wijn vonden;
  • hoe intens de smaak van de wijn was.

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers de drie wijnen even lekker of aangenaam vonden. Het wel of niet vermelden van de prijs had daar geen invloed op. Wijn A werd wel beduidend aangenamer beoordeeld wanneer de prijs omhoogging. Het goedkoper maken van wijn C had geen invloed op de smaak.

In smaakintensiteit waren er wel verschillen tussen de drie wijnen. De goedkoopste wijn werd als minder intens beoordeeld dan wijn B, en wijn B iets minder intens dan wijn C. De smaakintensiteit nam dus toe als de prijs (en de expertbeoordeling) toenam. Misleidende prijsinformatie en het wel of niet tonen van de prijs hadden geen invloed op de subjectieve smaakintensiteit.

Bron

(1) Werner, C. P., Birkhaeuer, J., Locher, C., Gerger, H., Heimgartner, N., Colagiuri, B., & Gaab, J. (2021). Price information influences the subjective experience of wine: A framed field experiment. Food Quality and Preference, 104223.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De sterkte van dit onderzoek is dat het zich afspeelde in een realistische setting met een duidelijk onderzoeksprotocol. Ook het feit dat er 140 deelnemers waren is een positief punt. Dat slechts drie rode wijnen waren opgenomen is een minpunt. Of dezelfde resultaten zouden behaald zijn bij witte of andere rode wijn, weten we dus niet.

Deze studie bevestigt wel de vaststelling van eerder onderzoek, namelijk dat dure wijn niet per se aangenamer of lekkerder smaakt dan goedkope wijn. En dat we ons kunnen laten misleiden door de prijs, omdat we denken dat dure wijn beter smaakt dan goedkope wijn. Dat wil niet zeggen dat er absoluut geen verband is tussen de kwaliteit van wijn en de prijs. De intensiteit van smaak speelt deels mee in de beoordeling van de kwaliteit. En daar lijkt wel een verband te zijn met de prijs (en de beoordeling door experten).

Conclusie

Zwitserse wetenschappers onderzochten de invloed van de prijs van wijn op de beoordeling ervan door 140 deelnemers aan een wijnproeverij. Opmerkelijk is dat proefpersonen de goedkope wijn als lekkerder en aangenamer beoordeelden wanneer deze een duurder prijsetiket kreeg opgeplakt. Als je een flesje wijn koopt, laat je je dus het best niet te veel beïnvloeden door de prijs, maar wel door je eigen smaakvoorkeur.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief