Marleen Finoulst Verschenen op 20/04/2015

In het nieuws

De pijnstiller paracetamol onderdrukt niet alleen pijn, maar mogelijk ook emoties, stelt een nieuwe Amerikaanse studie.

Factcheck

Deze kleine, goed uitgevoerde studie toont aan dat studenten foto's iets minder emotioneel beoordelen na inname van paracetamol. Wat dit betekent in andere reële emotionele situaties, is niet bekend.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Psychologen van de Ohio State University voerden twee studies uit bij respectievelijk 82 en 85 studenten om te onderzoeken of paracetamol een invloed heeft op emoties (1). De studenten werden willekeurig toegewezen tot een groep die ofwel 1 gram paracetamol kreeg, ofwel 1 gram identiek lijkende placebo, 60 minuten voor de start van de opdrachten.

In de eerste studie kregen de studenten 40 foto's van situaties die zeer onaangename (vb. een hevig huilend kind), neutrale tot zeer aangename (vb. een gelukkig lachend koppel) gevoelens kunnen oproepen. Ze dienden de foto's een score toe te kennen (positief of negatief, op een schaal van 5) en aan te geven welke emoties de foto's bij hen opriepen en hoe sterk die waren (op een schaal van 0 tot 10).

In de tweede studie kregen de studenten dezelfde opdrachten, maar moesten ze ook aangeven hoeveel blauw ze in iedere foto zagen (schaal van 0 tot 11). Dit laatste als extra test om het beoordelingsvermogen te evalueren.

Uit de resultaten bleek dat de deelnemers die paracetamol hadden ingenomen, alle foto's minder intensief beoordeelden: de onaangename beelden vonden ze iets minder onaangenaam en de aangename iets minder aangenaam. Het beoordelingsvermogen (geëvalueerd via de blauwtest) was niet verschillend voor beide groepen.

De onderzoekers stellen dat hun onderzoek uitwijst dat paracetamol de intensiteit van emoties lichtjes afzwakt.

Bron

(1) Durso GRO, Luttrell A, Way BM. Over-the-Counter Relief From Pains and Pleasures Alike - Acetaminophen Blunts Evaluation Sensitivity to Both Negative and Positive Stimuli. Psychological Science. Published online April 10 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het is een goed uitgevoerde studie, placebogecontroleerd, waarbij studenten willekeurig werden toegewezen aan één van beide groepen (gerandomiseerd). Een paar zwakheden: het zijn allemaal jonge mensen en er is geen verdere informatie over hen. Het gaat ook om het beoordelen van foto's in een proef en de resultaten kunnen niet zomaar worden doorgetrokken naar emotionele situaties in het echte leven. Bovendien is de vraag welke implicaties deze kennis heeft.

Conclusie

Deze kleine, goed uitgevoerde studie toont aan dat studenten foto's iets minder emotioneel beoordelen na inname van paracetamol. Wat dit betekent in andere reële emotionele situaties, is niet bekend.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/04April/Pages/Paracetamol-may-blunt-feelings-of-pleasure-as-well-as-pain.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief