Marleen Finoulst Verschenen op 29/09/2015

In het nieuws

Patiënten met gevorderde darmkanker kunnen baat hebben bij het slikken van aspirine. Nederlandse onderzoekers suggereren zelfs een verdubbeling van de overlevingskansen.

Factcheck

Het is te vroeg om te besluiten dat dagelijks aspirine slikken de overlevingskansen van mensen met darmkanker verbetert, maar de studie ziet er veelbelovend uit. Voor meer evidentie moeten we de resultaten van lopend onderzoek afwachten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Zopas werd op een Europees kankercongres een Nederlands onderzoek voorgesteld over de effecten van aspirine op kankers van het maagdarmstelsel (1). Het gaat om een studie uitgevoerd door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij gingen na of aspirine de overlevingskansen van mensen met een kanker van het maagdarmkanaal (mond, slokdarm, maag, darm, einddarm) beïnvloedt. Van aspirine wordt al langer beweerd dat het een effect heeft op zowel het voorkomen als het vertragen van darmkanker, al werd het mechanisme nog niet echt ontrafeld.

De onderzoekers gebruikten twee databanken: het Eindhoven Kanker Register en een gegevensbank over het geneesmiddelengebruik. Daarin werden mensen gediagnosticeerd met een kanker van het maagdarmkanaal tussen 1998 en 2011 geselecteerd, en ging men na welke mensen, hoeveel en wanneer ze aspirine hadden ingenomen. Van de 13.715 geselecteerde patiënten had iets minder dan één derde dagelijks aspirine gebruikt vooraleer ze kanker kregen en iets minder dan 1 op de 10 slikte dagelijks aspirine na de kankerdiagnose. Een kleine twee derde nam geen aspirine. De opvolgtijd bedroeg ongeveer 2 jaar. De gemiddelde vijfjaarsoverleving bedroeg 56%.

Het begeleidende persbericht stelt dat diegenen die aspirine slikten vanaf de diagnose dubbel zoveel kans maakten om 5 jaar later nog in leven te zijn. De onderzoekers besluiten dat hun resultaten een verband suggereren tussen aspirine en een betere overleving bij kanker van het maagdarmstelsel.

Bron

(1) Frouws M et al. Aspirin and gastro intestinal malignancies; improved survival not only in colorectal cancer? Conference abstract. European Cancer Congress 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie laat niet toe te besluiten dat het hier gaat om een direct effect van aspirine, dat stellen ook de onderzoekers zelf. Overigens kan dagelijks aspirine slikken ook maagbloedingen veroorzaken en is het niet zonder gevaar. De studie haalde de voorbije dagen de wereldpers, maar een echt bewijs voor het levensverlengend effect van aspirine bij darmkanker werd tot dusver nog niet geleverd. Evenmin is duidelijk of mogelijke gunstige effecten opgaan voor alle kankers van het maagdarmstelsel.

Eerdere studies suggereerden ook al een verband tussen aspirine en darmkanker (2, 3).

Ondertussen hebben de Nederlandse onderzoekers een nieuwe studie opgezet, waarbij mensen met een pas gediagnosticeerde darmkanker naast de reguliere kankerbehandeling ofwel aspirine, ofwel een placebo krijgen. Dat is een betere studieopzet om het verband verder uit te spitten. Het is wachten op de resultaten om zekerheid te krijgen over de effecten van aspirine.

Conclusie

Het is te vroeg om te besluiten dat dagelijks aspirine slikken de overlevingskansen van mensen met darmkanker verbetert, maar de studie ziet er veelbelovend uit. Voor meer evidentie moeten we de resultaten van lopend onderzoek afwachten.

Referenties

(2) http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/kan-aspirine-darmkanker-voorkomen

(3) http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/verlaagt-een-dagelijkse-dosis-aspirine-de-kans-op-kanker

http://www.nhs.uk/news/2015/09September/Pages/too-soon-for-aspirin-doubles-cancer-survival-claim.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief