Marleen Finoulst Verschenen op 08/10/2015

In het nieuws

Vijftigplussers die minstens 3 keer per week vrienden of familie over de vloer krijgen, vallen maar half zo vaak ten prooi aan een depressie. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers vast.

Factcheck

Regelmatig contact met vrienden en familie doet mensen goed, op voorwaarde dat er geen ruzie gemaakt wordt. Of ze echt de kans op depressie halveren, valt uit deze studie niet af te leiden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De Amerikaanse onderzoekers baseren zich op uitgebreide enquêtes bij 11.065 vijftigplussers die bevraagd werden over hun contacten met vrienden en familie, de wijze (direct contact, via mail, telefonisch) en frequentie. Na twee jaar vulden diezelfde mensen depressieschalen in en werd nagekeken wie een depressie ontwikkeld had (1). Diegenen die minstens 3 keer per week face-to-face contacten met vrienden en familie hadden, liepen 6,5% risico om een depressie te ontwikkelen binnen de 2 jaar. Wie vrienden en familie slechts een paar keer per maand zag, liep 11,5% risico, ongeveer dubbel zoveel, op een depressie binnen diezelfde tijdsspanne. Telefooncontacten en uitwisselen van e-mails had geen invloed op het depressierisico. Contacten met vrienden bleken vooral belangrijk bij mensen tussen 50 en 70 jaar, terwijl contacten met de familie belangrijker waren bij 70-plussers. Een voorwaarde was wel dat de contacten harmonieus verliepen. Conflictueuze contacten met pakweg familie hadden een omgekeerd effect. De onderzoekers besloten dat in een tijd van online communicatie face-to-face contacten moeten aangemoedigd worden, omdat ze op oudere leeftijd mogelijk beschermen tegen depressie.

Bron

(1) Teo A et al. Does Mode of Contact with Different Types of Social Relationships Predict Depression in Older Adults? Journal of the American Geriatrics Society. Published online October 6 2015.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers tonen niet aan dat weinig contacten met vrienden en familie een oorzaak kan zijn van depressie. Depressies hebben andere oorzaken, zoals persoonlijkheidskenmerken, familiale aanleg of dramatische levensgebeurtenissen. Dat vrienden en familie, op voorwaarde dat de contacten in een aangename sfeer verlopen, zouden kunnen beschermen tegen depressie, lijkt voor de hand te liggen. Ietwat verrassender is dat telefoongesprekken en e-mailen de echte contacten niet lijken te kunnen vervangen, toch niet wat de kans op depressie betreft.

Conclusie

Regelmatig contact met vrienden en familie doet mensen goed, op voorwaarde dat er geen ruzie gemaakt wordt. Of ze echt de kans op depressie halveren, valt uit deze studie niet af te leiden.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/10October/Pages/visits-with-family-and-friends-prevents-depression-in-older-people.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief