Marleen Finoulst Verschenen op 03/06/2014

In het nieuws

Mensen die drager zijn van BRCA2, een gen dat het risico op borst- en eierstokkanker drastisch verhoogt, hebben dubbel zoveel risico op longkanker, beweren onderzoekers.

Factcheck

Deze studie toont aan dat Europese dragers van het borstkankergen BRCA2, dat voorkomt bij 2% van de populatie, kwetsbaarder zijn voor longkanker.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Roken is de belangrijkste risicofactor voor longkanker, maar niet alle rokers worden met deze ziekte geconfronteerd. In hun zoektocht naar genen die de kwetsbaarheid voor longkanker zouden kunnen vergroten, werd het genetisch materiaal 11.348 mensen met longkanker vergeleken met dat van 15.861 mensen zonder deze tumor. Genetische verschillen die hierbij aan het licht kwamen, werden nog eens onderzocht bij 10.246 andere longkankerpatiënten en vergeleken met een nieuwe controlegroep van 38.295 mensen. In totaal waren zo meer dan 75.000 mensen, allemaal Europese volwassenen, bij de studie betrokken. Die bracht aan het licht dat dragers van het BRCA2-gen, dat het risico op borstkanker en eierstokkanker fors verhoogt, meer dan twee keer zo vaak gevonden werd bij longkankerpatiënten dan in de vergelijkbare groep zonder longkanker. BRCA2-dragerschap zou het risico op longkanker met een factor 2,47 vergroten (1). De onderzoekers besluiten dat de aanwezigheid van een BRCA2-gen bij rokers het risico op longkanker sterk verhoogt.

Bron

(1) Wang Y, McKay JD, Rafnar T, et al. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nature Genetics. Published online June 1 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Naar schatting 2% van de populatie is drager van het BRCA2-gen, dat het risico op borstkanker en eierstokkanker drastisch verhoogt: de kans op borstkanker bedraagt tussen 60 tot 80% en kans op eierstokkanker tussen 30 en 40%. Meer info over erfelijke borstkanker vindt u op (2). Dit gen komt even vaak bij mannen als vrouwen voor. Onderzoekers stellen nu vast dat dragers van deze genetische variant ook meer risico lopen op longkanker. Dat betekent niet dat aanwezigheid van BRCA2 longkanker kan veroorzaken, maar wel dat de gevoeligheid voor de ziekte meer dan verdubbelt. Roken blijft veruit de belangrijkste risicofactor voor longkanker, ook voor mensen die dit borstkankergen niet dragen. Maar wie rookt en drager is, moet dubbel opletten.

Stoppen met roken blijft de belangrijkste manier om longkanker te voorkomen. 

Conclusie

Deze studie toont aan dat Europese dragers van het borstkankergen BRCA2, dat voorkomt bij 2% van de populatie, kwetsbaarder zijn voor longkanker.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/06June/Pages/Breast-cancer-gene-and-smoking–is-a-lethal-mix.aspx

(2) http://www.kuleuven.be/psychogen/teksthboc.htm#erfelijkeHBOC

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief