Marleen Finoulst Verschenen op 03/07/2014

In het nieuws

Ouders van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben zelf ook autistische trekken. Vooral de vaders. Dat moet blijken uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Factcheck

Deze studie toont een verband tussen persoonlijkheidstrekken van ouders en het risico op autismspectrumstoornissen bij hun kinderen. Verbazingwekkend is dit niet, vermits persoonlijkheidskenmerken erfelijk zijn. Dit onderzoek is weinig vernieuwend en heeft heel wat beperkingen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deelnemers van dit onderzoek werden gerecruteerd uit een grotere studie, de zogenaamde Nurses Health Study II, waarbij meer dan 100.000 verpleegsters tussen 25 en 42 jaar sinds 1989 worden opgevolgd. In 2005 vulden deze vrouwen een vragenlijst in waarin gepolst werd naar het voorkomen van autisme of autismespectrumstoornissen bij hun kinderen. Voor deze nieuwe studie werden uit deze vragenlijst 256 kinderen met ASS geselecteerd en 1393 kinderen zonder ASS. Vervolgens werd aan hun ouders gevraagd om een andere vragenlijst in te vullen: de Social Responsiveness Scale (SRS). Deze vragenlijst peilt naar het voorkomen van autistische trekken, waaronder introvertie, moeilijkheden in sociale contacten, enzovoort. De vaders van kinderen met ASS scoorden opvallend hoog op de SRS, wat wijst op autistische persoonlijkheidstrekken. Daartegenover vonden de onderzoekers geen verband tussen de score van de moeder en het voorkomen van ASS bij haar kind(eren). Wanneer beide ouders hoog scoorden op de SRS-schaal, dan hadden de kinderen veel meer kans op ASS. De onderzoekers besluiten dat hun studie bewijst dat ouders van kinderen met ASS zelf vaker onaangepast sociaal gedrag vertonen, wat pleit voor een genetische component.

Bron

Lyall K, Constantino JN, Weisskopf MG, et al. Parental Social Responsiveness and Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. JAMA Psychiatry. Published online June 18 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dat kinderen persoonlijkheidstrekken van hun ouders overerven, is algemeen aanvaard. Dat dit ook geldt voor trekken als verlegenheid, introvertie of sociale vaardigheden, vloeit daar uit voort. Het is nog de vraag of dergelijke trekken moeten ‘gemedicaliseerd’ worden: moet er etiket ‘autistische trekken’ opgekleefd worden? ASS is een verzameling van persoonlijkheidstrekken met als opvallende kenmerk een gebrek aan sociale vaardigheden.

De diagnose van ASS bij de kinderen die in deze studie geïncludeerd werden, is gebaseerd op een vragenlijst die de moeders invulden. Het is niet duidelijk of het kind ooit neurologisch onderzocht werd en daadwerkelijk de diagnose ASS kreeg of dat het om een persoonlijke interpretatie van de moeder gaat.

Voor dit onderzoek bestaat tevens een risico op belangenvermenging. Eén van de betrokken experts is intellectueel eigenaar van de SRS-schaal die peilt naar autistische trekken. Telkens deze test gedownloaded en gebruikt wordt, ontvangt hij royalties. Daarom kan deze studie ook gezien worden als promotie voor het gebruik van de SRS-test.

Conclusie

Deze studie toont een verband tussen persoonlijkheidstrekken van ouders en het risico op autismspectrumstoornissen bij hun kinderen. Verbazingwekkend is dit niet, vermits persoonlijkheidskenmerken erfelijk zijn. Dit onderzoek is weinig vernieuwend en heeft heel wat beperkingen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/07July/Pages/Parents-of-autistic-kids-have-autistic-traits-too.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief