Marleen Finoulst Verschenen op 27/03/2014

In het nieuws

In de kranten getuigden enkele mensen met CVS en fibromyalgie dat hun diagnose fout is en ze nu, dankzij een Brusselse arts en een nieuwe bloedtest, weten dat ze in werkelijkheid chronische Lyme hebben. Goed nieuws voor CVS- en fibromyalgiepatiënten?

Factcheck

De aanwezigheid in het bloed van sporen van de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken via besmette teken, betekent nog niet dat die persoon een chronische vorm van Lyme heeft. Veel mensen die ooit in contact kwamen met besmette teken hebben antistoffen zonder dat te weten. CVS en fibromyalgie komen niet vaker voor in streken waar veel besmette teken zitten. Foute diagnosen tussen Lyme, CVS en fibromyalgie zijn zeker niet uit te sluiten, maar deze laboratoriumtest kan hierover geen uitsluitsel geven.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De meest opvallende getuigenis is afkomstig van Marc Crombez, de broer van politicus John Crombez. Naast zijn verhaal maakten nog enkele andere mensen melding van invaliderende chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) die na de Lymfocyten Transformatie Test ELISPOT, eveneens uitgevoerd door de Brusselse arts, in feite chronische Lymeziekte zou zijn. Dat deden ze allemaal in verschillende kranten op dezelfde dag.

Ook getuigden zij van een spectaculaire klinische verbetering na antibioticakuren van minstens zes maanden en langer. De bloedtest waar het om gaat, de ELISPOT-test, wordt in België amper gebruikt voor het opsporen van de ziekte van Lyme, een aandoening die wordt overgebracht door teken die besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi.

Bron

(1) Ekerfelt C, Masreliez C, Svenvik M, Ernerudh J, Roberg M, Forsberg P. Antibodies and T-cell reactivitity to Borrelia burgdorferi in an asymptomatic population. Scan J Infect Dis 2001; 33: 806-808

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De ziekte van Lyme is een aandoening die begint met huiduitslag, maar waarbij in latere stadia verschillende organen - vooral huid, gewrichten, hart en zenuwstelsel - en soms ook ogen, nieren en lever kunnen worden aangetast. De ziekte is goed te behandelen met antibiotica wanneer je tijdig start (je moet de teek opgemerkt hebben), maar wordt hardnekkiger wanneer ze over het hoofd gezien wordt. Mensen met Lyme klagen op lange termijn soms over vermoeidheid, spierpijn en andere vage klachten. Lyme komt in België voor bij 11,5 per 100.000 inwoners, en vooral in streken waar veel besmette teken zitten: de Kempen (Antwerpse en Limburgse), de Oostkantons, het Zoniënwoud en de Ardennen. In West- en Oost-Vlaanderen komen teken, laat staan besmette teken die Lyme kunnen overdragen, zo goed als niet voor.

De ziekte van Lyme kan lang aanslepen, maar over het bestaan van een chronische vorm bestaat veel discussie. Het aantonen van vroeger contact met de bacterie die Lyme kan veroorzaken, zoals deze ELISPOT-bloedtest doet, betekent nog niet dat je Lyme hebt doorgemaakt. Van de mensen die gebeten werden door een besmette teek, wordt immers niet iedereen ziek. Een onderzoek bij boswachters in bossen waar heel veel Lyme voorkomt, heeft aangetoond dat velen positief testen op vroeger contact met de Borrelia-bacterie, maar slechts een minderheid daarvan heeft de ziekte ook doorgemaakt (1).

Een ander argument dat tegen het verband tussen CVS, fibromyalgie en chronische Lyme pleit, is de geografische spreiding. Lyme komt hoofdzakelijk voor in streken waar veel teken zitten, dus moet chronische Lyme en CVS daar ook vaker voorkomen. Onderzoek toont dat CVS niet vaker voorkomt in streken waar veel besmette teken vertoeven (2).

Conclusie

De aanwezigheid in het bloed van sporen van de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken via besmette teken, betekent nog niet dat die persoon een chronische vorm van Lyme heeft. Veel mensen die ooit in contact kwamen met besmette teken hebben antistoffen zonder dat te weten. CVS en fibromyalgie komen niet vaker voor in streken waar veel besmette teken zitten. Foute diagnosen tussen Lyme, CVS en fibromyalgie zijn zeker niet uit te sluiten, maar deze laboratoriumtest kan hierover geen uitsluitsel geven.

Referenties

(2) Dinerman H, Steere AC. Lyme disease associated with fibromyalgia. Ann Intern Med 1992; 117: 281-285

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief