Marleen Finoulst Verschenen op 27/10/2015

In het nieuws

Een tandvulling verhoogt het risico op cariës in de naburige tand, zo stellen onderzoekers in Oslo vast.

Factcheck

Noorse onderzoekers vinden een verband tussen een tandvulling in de ene tand en tandcariës in de aangrenzende tand. Of het ene met het andere te maken heeft, of met gebrekkige tandhygiëne, is niet bekend.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers verbonden aan een Noors instituut voor tandheelkundig materiaal in Oslo wilden weten wat de impact is van een tandvulling op een naburige gezonde tand. Ze recruteerden 750 mensen van gemiddeld 17 jaar die consulteerden voor cariës en een tandvulling kregen. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun leefgewoonten en mondhygiëne en werden gedurende gemiddeld 4,9 jaar opgevolgd (1). Na de opvolgperiode bleek 34% van de deelnemers met een gave buurtand toch cariës te hebben ontwikkeld in deze buurtand. Matige tot slechte mondhygiëne (beoordeeld door de tandarts) verhoogde het risico op cariës in de buurtand zelfs met 53%. Aanwezigheid van meerdere tandvullingen verhoogde het risico eveneens. Ook de tandarts zelf bleek een impact te hebben op het al dan niet sneller ontwikkelen van cariës in de naburige tand.

De onderzoekers besloten dat een tandvulling mogelijk het risico op cariës verhoogt in de gezonde buurtanden.

Bron

(1) Kopperud SE, Espelid I, Bjørg Tveit A, Skudutyte-Rysstad R. Risk factors for caries development on tooth surfaces adjacent to newly placed class II composites – a pragmatic, practice based study. Journal of Dentistry. Published online August 30 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie laat niet toe te besluiten dat het hier gaat om een oorzaak-gevolg-relatie. Het is best mogelijk dat mensen die een tandvulling nodig hebben voor cariës minder tandhygiëne aan de dag leggen en daardoor meer risico lopen op cariës in andere tanden. De onderzoekers volgden enkel de toestand van één naburige tand.

Cariës is best te voorkomen met een goede tand- en mondhygiëne: tweemaal per dag de tanden poetsen, dagelijks flossen, niet roken, alcohol beperken, enzovoort. Meer tips en adviezen vindt u hier: http://www.tandarts.be/preventie-in-de-tandheelkunde/adviezen.

Conclusie

Noorse onderzoekers vinden een verband tussen een tandvulling in de ene tand en tandcariës in de aangrenzende tand. Of het ene met het andere te maken heeft, of met gebrekkige tandhygiëne, is niet bekend.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/10October/Pages/Fillings-can-do-more-harm-than-good-researchers-warn.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief