Marleen Finoulst Verschenen op 13/11/2015

In het nieuws

De zogenaamde gewelddadige dood door moord of oorlog wordt breed uitgesmeerd in de media, terwijl de meest voorkomende, stille dood, door ouderdom of ziekte, zo goed als nergens te zien is. De reeks ‘Voor altijd’ van Chris Dusauchoit en Hilde Van Mieghem deed een verdienstelijke poging om dit taboe te doorbreken.

Factcheck

In de Allerheiligenperiode wordt veel aandacht besteed aan sterven en dood, wat opnieuw veel vragen opwerpt. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft een praktische gids klaar over het levenseinde, die een goed overzicht biedt van bestaande zorg en voorzieningen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens Chris Dusauchoit wordt er nog te vaak op een fluistertoon over de dood gesproken (1). Pijn en angst worden weggemoffeld in een samenleving waarin geluk de norm is en verdriet de afwijking. Er zit een zwart gat in zowel onze samenleving als in de media. Die leemte moeten we dringend opvullen door de dood bespreekbaar te maken. De reeks ‘Voor altijd’, die vanaf Allerheiligen op Eén liep, blijkt heel wat vragen te hebben losgemaakt. Vragen waarop geïnteresseerden een antwoord kunnen vinden in het zopas gepubliceerde boek ‘Alles over het levenseinde’, dat de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen ter gelegenheid van haar 25-jarige bestaan uitbracht (2).

Bron

(1) http://www.vrt.be/nieuws/2015/10/portret-over-rouwen-sterven-en-leven

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Begin november besteden de media gewoontegetrouw aandacht aan sterven, stervensbegeleiding en rouw. Een goede zaak, want op een dag staan we er allemaal voor. Volgens de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen is de nood aan steun en wegwijs in de laatste levensfase groter dan ooit. Mensen worden geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte, beseffen dat ze gaan sterven binnen afzienbare tijd, maar hebben geen idee op welke professionele hulp ze kunnen rekenen. Ook naasten zitten vaak met zeer veel vragen en kennen de weg niet in palliatieve zorg. In deze moeilijke periode kan een goede palliatieve omkadering de pijn nochtans draaglijk maken op alle vlakken van het leven.

We brengen dit boek onder uw aandacht omdat het op heldere en deskundige wijze een overzicht biedt van de mogelijke zorg aan het einde van het leven. Het helpt betrokkenen om te beste weg te vinden en om met de laatste levensfase om te gaan. Verwijzingen naar palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen, informatiebronnen en nuttige adressen maken van dit boek een volledig naslagwerk. Nuttig om in huis te hebben. Het boek werd uitgegeven bij Acco en kan ook besteld worden via de website www.palliatief.be.

Conclusie

In de Allerheiligenperiode wordt veel aandacht besteed aan sterven en dood, wat opnieuw veel vragen opwerpt. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft een praktische gids klaar over het levenseinde, die een goed overzicht biedt van bestaande zorg en voorzieningen.

Referenties

(2) Alles over het levenseinde. Wegwijs in Palliatieve Zorg. Acco, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, oktober 2015, 208 blz, ISBN 978 94 6292 323 2

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief