Marleen Finoulst Verschenen op 20/11/2015

In het nieuws

Goed nieuws voor wie van koffie houdt: drie tot vijf kopjes drinken per dag zou voorkomen dat je vroegtijdig sterft aan een aantal verschillende aandoeningen. Dat blijkt uit een studie aan de universiteit van Harvard, die verschenen is in het vakblad Circulation.

Factcheck

Deze studie vindt dat mensen die 1 tot 5 koppen koffie per dag drinken, met of zonder cafeïne, een iets gunstigere levensverwachting hebben. Of dit effect een rechtstreeks gevolg is van de koffie kon hier niet worden aangetoond.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Harvard University gebruikten drie grote opvolgstudies waarin 208.501 gezondheidswerkers gedurende 21 tot 28 jaar werden gevolgd. Deze studies werden opgestart in de jaren ‘70 en ’80 en beëindigd in 2012. Er werd specifiek gekeken naar koffieconsumptie (hoeveel, met of zonder cafeïne) en rookgedrag naast andere leefstijlfactoren. Doel was nagaan in hoeverre koffie de levensverwachting beïnvloedt.

Na afsluiten van de studies waren 31.956 mensen overleden. In vergelijking met mensen die geen koffie dronken, hadden diegenen die 1 kop koffie per dag dronken 5% minder kans om tot de groep overledenen te behoren. Wie tussen 1 en 3 koppen dronk, had 9% minder kans op overlijden tijdens de studieperiode. Met 4 of 5 koppen liep men 7% minder kans, en wie meer dan 5 koppen per dag dronk, had geen voordelen meer in vergelijking met mensen die geen koffie dronken (1). Het maakte geen verschil of men deca of cafeïnehoudende koffie dronk. Wat het rookgedrag betrof, stelden de onderzoekers vast dat rokers vaker mensen zijn die veel koffie drinken. Van de groep die meer dan 5 koppen per dag drinkt, blijkt tweederde roker. Wanneer men enkel de mensen selecteerde die nooit rookten en meer dan 5 koppen koffie per dag dronken, dan hadden die ook nog een iets betere levensverwachting. De rokers onder de koffieadepten (meer dan 5 koppen per dag) stierven eerder als gevolg van hun rookgedrag aan longkanker en COPD.

De onderzoekers besluiten dat regelmatige koffieconsumptie, tussen 1 en 5 koppen per dag, het risico op vroegtijdige sterfte vermindert.

Bron

Association of Coffee Consumption with Total and Cause-Specific Mortality in Three Large Prospective Cohorts. Circulation. Published online November 16 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier weliswaar om een zeer grote groep mensen, wat de studie sterker maakt, maar de aard van de studie laat niet toe te besluiten dat het om een oorzaak-gevolgrelatie gaat. Bovendien is het voordeel wel zeer bescheiden: een reductie van maximum 9% stelt weinig voor. Sommige mensen drinken beter geen of zeer weinig cafeïnehoudende koffie: zwangere vrouwen bijvoorbeeld, of mensen die hun bloeddruk moeilijk onder controle krijgen.

Wie langer wil leven, kan zich ook beter concentreren op gezonde eet- en leefgewoonten: niet roken, voldoende beweging, gezond eten en streven naar een gezond lichaamsgewicht. Dergelijke maatregelen hebben veel meer effect op de levensverwachting dan koffie. En wie graag van een lekkere koffie geniet, hoeft die dus zeker niet achterwege te laten.

Conclusie

Deze studie vindt dat mensen die 1 tot 5 koppen koffie per dag drinken, met of zonder cafeïne, een iets gunstigere levensverwachting hebben. Of dit effect een rechtstreeks gevolg is van de koffie kon hier niet worden aangetoond.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/11November/Pages/Coffee-can-make-you-live-longer-claims.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief