Cebam Verschenen op 16/10/2017

In het nieuws

Muziektherapie kan op vele manieren bijdragen aan het functioneren en welbevinden van patiënten na een beroerte of met een ander niet-aangeboren hersenletsel. Een recente review laat zien dat het loopvermogen na een beroerte verbetert.

Factcheck

Muziektherapie bevordert de revalidatie van gangstoornissen bij mensen na een beroerte. Opnieuw leren lopen onder begeleiding van ritmische muziek gaat makkelijker dan oefenen zonder muziek.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Na een ernstige beroerte komt het erop aan om zo snel mogelijk te revalideren om functieverlies tegen te gaan. Sommigen ondervinden spraakproblemen, anderen coördinatie- of gangstoornissen. Naast logopedie, ergotherapie en kinesitherapie bieden sommige revalidatiecentra ook muziektherapie aan. Mensen zouden, onder invloed van ritmische muziek, sneller vooruitgang maken om opnieuw te leren stappen.

Onderzoekers van de onafhankelijke organisatie Cochrane zochten alle studies samen waarin dit verband onderzocht was: in totaal vonden ze 29 studies met betrekking tot 775 mensen met hersenschade, waarvan 90% na een beroerte (1). De meeste deelnemers stapten door de hersenbeschadiging zeer traag en konden slechts 20 tot 30 meter per minuut afleggen. Personen die oefenden onder begeleiding van ritmische muziek maakten duidelijk betere vorderingen dan diegenen die zonder muziek oefenden. Met muziek slaagden ze erin sneller te stappen: tot gemiddeld 11 meter per minuut.

De onderzoekers besluiten dat muziektherapie een extra steun is voor mensen die na een beroerte opnieuw moeten leren stappen.

Bron

(1) Magee WL, Clark I, Tamplin J, Bradt J. Music interventions for acquired brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006787

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Over de grootte van het effect doen de onderzoekers geen uitspraken, omdat veel van de opgenomen studies op zich zwak waren. Na kritische analyse vonden ze slechts enkele goed gecontroleerde studies die in aanmerking kwamen voor verdere analyse. Dat betekent dat de uiteindelijke besluiten op een veel beperktere groep patiënten zijn gebaseerd dan de 775 deelnemers, waardoor het moeilijk is om iets te zeggen over de grootte van het effect. Ook werd enkel de impact op gangstoornissen onderzocht.

Muziektherapie wordt ook gebruikt om spraak- (door samen te zingen) en handcoördinatie te stimuleren, maar over de effecten daarvan bestaat zeer weinig onderzoek.

Conclusie

Muziektherapie bevordert de revalidatie van gangstoornissen bij mensen na een beroerte. Opnieuw leren lopen onder begeleiding van ritmische muziek gaat makkelijker dan oefenen zonder muziek.

Referenties

https://www.medizin-transparent.at/schlaganfall-rehabilitation-mit-musik

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief