Nina Van Den Broecke Verschenen op 21/06/2017

In het nieuws

Essentiële olie van venkel zou de klachten bij vrouwen in de menopauze kunnen verminderen. Wordt venkel het alternatief voor de hormonale substitutietherapie?

Factcheck

Deze goed opgezette klinische studie toont aan dat venkelolie op korte termijn een gunstig effect heeft op de menopauzale klachten bij vrouwen in de overgang.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Iranese onderzoekers zijn in een klinische studie nagegaan of venkel kan gebruikt worden als alternatieve therapie bij vrouwen met menopauzale klachten (1). Aan de studie namen 90 vrouwen met ernstige menopauzale klachten deel. De vrouwen werden volledig willekeurig ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep kreeg gedurende 8 weken dagelijks 2 capsules met venkelolie (de interventiegroep). De tweede groep, de placebogroep, kreeg capsules gevuld met zonnebloemolie. Beide soorten capsules smaakten hetzelfde en zagen er identiek uit.

Om de ernst van de klachten in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, de MRS (Menopause Rating Scale). Deze vragenlijst werd door alle deelnemers ingevuld bij aanvang van de studie en na 4, 8 en 10 weken. Uiteindelijk konden de gegevens van 40 vrouwen uit de interventiegroep en 39 vrouwen uit de placebogroep gebruikt worden.

Uit de resultaten blijkt dat bij de vrouwen die venkelolie kregen zowel na 4 en 8 weken als na 10 weken de ernst van de menopauzale klachten duidelijk en significant was afgenomen (de score op de MRS daalde bij venkelolie van 20 naar 13: dus van ernstig naar gemiddeld). Bij de placebogroep was er een zeer lichte daling van de klachten na 10 weken die echter niet significant was (de score daalde van 20 naar 19). Vergelijking van de resultaten tussen beide groepen bevestigt dat de venkelolie een gunstig effect heeft. De onderzoekers concluderen dan ook dat venkelolie een positief effect heeft op menopauzale klachten.

Bron

(1) Rahimikian, F., Rahimi, R., Golzareh, P., Bekhradi, R., & Mehran, A. (2017). Effect of Foeniculum vulgare Mill.(fennel) on menopausal symptoms in postmenopausal women: a randomized, triple-blind, placebo-controlled trial. Menopause.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een beperkt aantal studies heeft reeds een positief effect van venkelextract op menopauzale klachten aangetoond. Het gunstige effect van venkel zou te wijten zijn aan de aanwezige fyto-oestrogenen. Dit zijn chemische stoffen waarvan de structuur lijkt op de structuur van oestrogeen. Deze onderzoeken waren echter klein in omvang en niet altijd goed van opzet. Het huidig onderzoek is wel uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Er werd gebruik gemaakt van gestandaardiseerde capsules en vragenlijsten. De indeling van de deelnemers in groepen gebeurde volledig willekeurig. En het opzet was triple-blind: noch de vrouwen, noch de onderzoekers en statistici wisten tot welke groep de vrouwen behoorden. Dit verkleint aanzienlijk de kans dat de resultaten beïnvloed werden door de betrokken personen. Bij de interpretatie van de resultaten mag echter niet uit het oog verloren worden dat het aantal deelnemers vrij klein was en de duur van de behandeling kort. Verder onderzoek met grotere groepen deelnemers en van langere duur zijn nodig zodat kan nagegaan worden wat de effecten zijn op lange termijn of er geen bijwerkingen optreden.

Venkelolie- en capsules worden te koop aangeboden in sommige apotheken, natuurvoedingswinkels en online. Of venkel als groente ook een effect heeft op menopauzale klachten werd niet onderzocht. De concentratie actieve substanties is vermoedelijk veel hoger in de olie en de capsules dan in de groente.

Conclusie

Deze goed opgezette klinische studie toont aan dat venkelolie op korte termijn een gunstig effect heeft op de menopauzale klachten bij vrouwen in de overgang.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief