Patrick Mullie Verschenen op 28/08/2020

Bewering

Yoga kan bij sommige mensen helpen om angsten te verminderen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Symptomen van angst- en piekerstoornissen waren bij de deelnemers van de studie na drie maanden duidelijk afgenomen. 

Factcheck

Onderzoekers gingen na welke aanpak de beste is om angststoornissen te verminderen: yoga, cognitieve gedragstherapie of stressmanagement. De drie benaderingen bleken effectief, maar cognitieve gedragstherapie leverde de beste resultaten op, gevolgd door yoga (Kundalini-yoga) en in mindere mate stresseducatie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In Vlaanderen lijdt 1 op 8 personen aan angststoornissen (2). We spreken van angststoornissen wanneer iemand voortdurend piekert, overbezorgd is en vreest dat de zaken fout gaan lopen. Amerikaanse onderzoekers gingen na of yogasessies nuttig zijn bij de behandeling van angststoornissen (1). De wetenschappers verdeelden de deelnemers in drie groepen:

De yogabeoefening bestond uit ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, yogatheorie, meditatie- en mindfulnesspraktijken.

Cognitieve gedragstherapie is de klassieke behandeling van angststoornissen. Hierbij wordt ingespeeld op de gedachten van een persoon om zijn of haar gedrag te beïnvloeden.

Bij stressmanagement kregen de deelnemers voorlichting over de lichamelijke, psychologische en medische gevolgen van stress. Ook angstverminderende effecten van een gezonde levensstijl kwamen aan bod, zoals minder alcoholgebruik en minder roken, een gezond dieet en voldoende beweging.

De sessies werden in groepen van 4 tot 6 deelnemers gegeven door 2 instructeurs, gedurende 12 sessies van 120 minuten met 20 minuten dagelijks huiswerk. Professionele hulpverleners stelden bij alle deelnemers angststoornissen vast. De deelnemers waren gemiddeld 33 jaar oud en de meerderheid bestond uit vrouwen. In de yogagroep verminderden de angstsymptomen bij 54% van de deelnemers. Van de deelnemers die cognitieve gedragstherapie volgden, had 71% minder klachten. In de stresseducatiegroep gold dit voor 33%. 

De onderzoekers besluiten dat yogatherapie beter scoort dan stresseducatie, maar dat cognitieve gedragstherapie de beste resultaten oplevert.

Bron

(1) Simon NM, Hofmann SG, Rosenfield D, et al. Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial [published online ahead of print, 2020 Aug 12]. JAMA Psychiatry. 2020;10.1001/jamapsychiatry.2020.2496.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie van hoge kwaliteit toont aan dat Kundalini-yoga geen betere resultaten oplevert dan cognitieve gedragstherapie in de behandeling van angststoornissen. Bij Kundalini-yoga of ‘yoga van het bewustzijn’ worden lichaamsoefeningen gecombineerd met ademtechnieken. Het doel is om bewuster te worden van je mens-zijn.

Aan de hand van de resultaten van deze studie kunnen we geen uitspraken doen over het nut van andere yogavormen bij angststoornissen. Dit werd in deze studie niet onderzocht.

Het onderzoek was uiteraard ook niet blind: zowel de deelnemers als de onderzoekers wisten duidelijk in welke groepen ze zaten.

Een laatste minpunt aan de studie is dat 70% van de deelnemers vrouwen waren. Het is dus delicaat om op basis van de resultaten besluiten te trekken voor mannen.

Conclusie

Onderzoekers gingen na welke aanpak de beste is om angststoornissen te verminderen: yoga, cognitieve gedragstherapie of stressmanagement. De drie benaderingen bleken effectief, maar cognitieve gedragstherapie leverde de beste resultaten op, gevolgd door yoga (Kundalini-yoga) en in mindere mate stresseducatie.

Referenties

(2) https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/angststoornissen

Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief