Cebam Verschenen op 06/06/2018

In het nieuws

Onderzoekers uit Duitsland, Amerika en Frankrijk ontwikkelden een ‘convolutioneel neuraal netwerk’ (CNN) dat kanker kan onderscheiden van onschuldige bruine huidvlekjes: kunstmatige intelligentie die beter werkt dan de arts.

Factcheck

Een artificieel intelligent computersysteem slaagt erin om iets vaker de juiste diagnose van huidkanker te stellen dan huidspecialisten dat doen. Het is niet uitgesloten dat deze diagnose te vaak gesteld wordt en sommige verdachte vlekjes ten onrechte als huidkanker gediagnosticeerd worden. Overdiagnose is een probleem in de dermatologie. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een convolutioneel neuraal netwerk (CNN) is een toepassing van artificiële intelligentie, waarbij een software-programma zonder menselijke inbreng steeds beter bepaalde taken kan uitvoeren, bijvoorbeeld het herkennen van bepaalde afwijkingen op aangeboden beelden. Een neuraal netwerk bootst de werking van de hersenen na. Het CNN voor het herkennen van huidkanker kreeg 100.000 foto’s te zien van kwaadaardige melanomen en goedaardige moedervlekken, met telkens de diagnose erbij. Zo leert het programma foto’s van verdachte huidvlekjes te diagnosticeren.

Onderzoekers vergeleken het oordeel van het CNN-systeem met de diagnose van 58 huidartsen uit 17 landen na aanbieden van een nieuwe reeks beelden (1). Zowel de robot als de artsen moesten een diagnose stellen op basis van de beelden en beslissen of een chirurgische ingreep al dan niet nodig was. De artsen hadden in 86,6% van de gevallen een juiste diagnose en de computer in 95%. Met extra informatie over de betrokken patiënten stelden de artsen in 88,9% de juiste diagnose. Het CNN-systeem stelde minder foute diagnoses: minder goedaardige moedervlekken werden als kwaadaardig gediagnosticeerd.

De onderzoekers besloten dat het computersysteem de diagnose huidkanker vaker juist heeft dan de huidarts. Een snelle diagnose is belangrijk voor de overleving: als men er vroeg bij is, overleeft 99% van de huidkankerpatiënten.

Bron

(1) https://academic.oup.com/annonc/advance-article/doi/10.1093/annonc/mdy166/5004443?searchresult=1

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Neurale netwerken kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij het stellen van de diagnose huidkanker. Een aantal kritische huidartsen wijst er echter op dat huidkanker te vaak gediagnosticeerd wordt, ook in twijfelgevallen, en soms ten onrechte. Er worden namelijk steeds meer huidkankers vastgesteld, terwijl de sterfte door huidkanker min of meer constant blijft. Zo verzesvoudigde het aantal huidkankers in de VS in de afgelopen 40 jaar, terwijl niet méér mensen aan de ziekte stierven. Ook bij ons swingt het aantal gevallen de pan uit. De beperkte impact op de sterfte kan een gevolg zijn van overdiagnose. Aangenomen wordt dat vandaag veel meer verdachte vlekjes als huidkanker bestempeld dan vroeger. Een aantal van deze vlekjes zal waarschijnlijk niet uitgroeien of nooit uitzaaien, maar dat is niet altijd duidelijk. Overdiagnose is een probleem in de dermatologie (2). Wie de diagnose krijgt, rekent af met angst en wordt behandeld met een risico op complicaties. Daarom aarzelt men om de screening op huidkanker te veralgemenen. Een systeem als CNN kan het probleem van overdiagnose nog vergroten.

Dat neemt niet weg dat een snelle diagnose belangrijk is en het verandert niets aan de boodschap dat we ons goed moeten beschermen tegen overdadige blootstelling aan fel zonlicht. Het is goed om zelf moedervlekjes in de gaten te houden en naar de arts te gaan als die vlekjes veranderingen vertonen.

Conclusie

Een artificieel intelligent computersysteem slaagt erin om iets vaker de juiste diagnose van huidkanker te stellen dan huidspecialisten dat doen. Het is niet uitgesloten dat deze diagnose te vaak gesteld wordt en sommige verdachte vlekjes ten onrechte als huidkanker gediagnosticeerd worden. Overdiagnose is een probleem in de dermatologie. 

Referenties

(2) Malignant melanoma: how error amplification by screening creates spurious disease S. Shuster. British Journal of Dermatology DOI 10.1111/j.1365-2133.2009.09399.x
https://www.healthnewsreview.org/2018/06/melanoma-overdiagnosis/

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief