Nina Van Den Broecke Verschenen op 03/11/2017

In de media

Appelen en ander fruit kunnen resten van pesticiden bevatten. Vlug je appel spoelen volstaat blijkbaar niet om deze pesticiden te verwijderen. Amerikaanse onderzoekers gingen na wat de beste methode is.

Factcheck

Appelen gedurende 15 minuten in een bakpoeder-wateroplossing reinigen blijkt de beste methode om pesticiden te verwijderen. Dit kan interessant zijn in de fruitteelt, waar het fruit sowieso intensief gereinigd wordt. Thuis is de meerwaarde allicht beperkt: fruit bevat zelden te veel pesticiden. Spoelen onder de kraan om vuil en bacteriën te verwijderen volstaat.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een nieuwe studie zijn Amerikaanse onderzoekers nagegaan wat de beste methode is om pesticiden te verwijderen van appelen. Ze hebben hierbij drie reinigingsprocedures getest: één met gechloreerd water, één met een bakpoeder-watermengsel en één met kraantjeswater. Om te bepalen in welke mate de pesticiden verwijderd werden, hebben ze appelen eerst met een welbepaalde dosis van twee verschillende pesticiden besmet. Door het meten van de concentraties voor en na het reinigen konden ze bepalen hoe efficiënt een methode was.

Uit hun resultaten bleek dat appelen gedurende 15 min wassen met een bakpoeder-watermengsel (1% oplossing) de beste methode was. Nagenoeg alle pesticiden op de schil van de appelen konden op deze manier verwijderd worden. Een deel van de pesticiden dringt echter ook door in de appel. Deze verwijderen blijkt veel moeilijker. Uiteindelijk kon respectievelijk 80 tot 96% van beide pesticiden verwijderd worden.

Bron

(1) Yang, T., Doherty, J., Zhao, B., Kinchla, A. J., Clark, J. M., & He, L. (2017). Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples. Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Onze voeding bestaat uit een mix van gezondheidsbevorderende stoffen en stoffen met een negatief gezondheidseffect. De kunst is om de dosis van de potentieel schadelijke stoffen zo laag mogelijk te houden. Pesticiden behoren tot deze laatste categorie en worden daarom best in de mate van het mogelijke verwijderd. Dat was ook het opzet van deze studie: zoeken naar de beste reinigingsmethode om pesticiden te verwijderen. Elke methode leidde tot een daling van het pesticidengehalte, maar de beste methode was deze met bakpoeder. Gedurende 15 minuten je appelen te week leggen in water met natriumbicarbonaat (bakpoeder of maagzout) is echter een tijdrovende en omslachtige manier. In de fruitteelt, waar het fruit reeds intensief gereinigd wordt met water, kan dit eventueel toegepast worden. Het is echter niet duidelijk of de resultaten ook gelden bij gebruik van andere courante pesticiden of appelrassen, en of deze methode ook thuis een meerwaarde biedt. 

Een efficiëntere manier is voorkomen dat pesticiden in onze voeding terecht komen door het gebruik ervan bij de teelt te beperken. Hiervoor heeft de Europese Unie maximale residulimieten (MRL) vastgelegd. Een overschrijding van de MRL betekent zelden een gevaar voor onze gezondheid.

In België ziet het FAVV toe op de naleving van deze wetgeving. Uit het jaarrapport van 2016 blijkt dat 75% van de stalen van fruit, groenten, granen en andere plantaardige producten één of meerdere residuen van pesticiden bevatten. In 97,8% van de gevallen werd de MRL gerespecteerd (2).

Op basis van deze controleresultaten en het consumptiepatroon van de gemiddelde Belg schat het FAVV dat de blootstelling aan pesticiden veel lager ligt dan de aanvaardbare dagelijkse inname. De gezondheidswinst die je zou kunnen behalen door je appelen thuis intensief te reinigen met water met bakpoeder is allicht beperkt. Je fruit spoelen onder de kraan om vuil en bacteriën te verwijderen, blijft een goed idee.

Conclusie

Appelen gedurende 15 minuten in een bakpoeder-wateroplossing reinigen blijkt de beste methode om pesticiden te verwijderen. Dit kan interessant zijn in de fruitteelt, waar het fruit sowieso intensief gereinigd wordt. Thuis is de meerwaarde allicht beperkt: fruit bevat zelden te veel pesticiden. Spoelen onder de kraan om vuil en bacteriën te verwijderen volstaat.

Referenties

(2) http://www.favv-afsca.be/activiteitenverslag/2016/monsternemingenanalyses/bestrijdingsmiddelen

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief