Nina Van Den Broecke Verschenen op 06/04/2016

In het nieuws

In de nieuwe Britse aanbevelingen voor gezonde voeding is er geen beperking meer op het aantal eieren dat je mag eten. Bij de aanpassing van het Nederlandse voedingsmodel blijft de aanbeveling om niet meer dan 2 tot 3 eieren per week te eten geldig. Hoeveel eieren mag je nu eigenlijk eten?

Factcheck

Eieren hebben onterecht een negatief imago. Voor gezonde personen zijn er geen redenen om de aanbeveling om maximum 3 eieren per week te eten te handhaven. Als onderdeel van een gezond voedingspatroon kunnen zij tot één eitje per dag eten zonder hun risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Diabetespatiënten en personen met te veel cholesterol beperken zich best tot 3 eieren per week.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In de jaren zestig van vorige eeuw stelden onderzoekers op basis van de toenmalige kennis dat een hoge inname van cholesterol leidde tot een stijging van de hoeveelheid cholesterol in het bloed. Het gevolg was dat alle voedingsmiddelen rijk aan cholesterol een negatief imago kregen. De stelling dat eieren slecht zijn voor de gezondheid was geboren (1).

Ondertussen weet men dat de hoeveelheid cholesterol die je inneemt via de voeding slechts een kleine invloed heeft op het cholesterolniveau in het bloed. Verzadigde vetten blijken een veel grotere invloed te hebben (2). De vraag rees dan ook of voedingsmiddelen zoals eieren, die rijk zijn aan cholesterol maar arm aan verzadigde vetten, terecht op de zwarte lijst staan.

Op basis van twee grote meta-analyses van prospectieve cohortstudies besluiten onderzoekers dat er geen verband is tussen de inname van eieren en de kans op hart- en vaatziekten en beroerte. Dagelijks een eitje zou volgens deze onderzoekers geen negatieve invloed hebben. Dit gold echter niet voor diabetespatiënten waarbij er mogelijk wel een verband is tussen een hoge inname van eieren en de kans op hart- en vaatziekten (3,4). Daarnaast is het onduidelijk of er een verband is tussen een hoge inname van eieren en de kans op diabetes. Recenter onderzoek brengt hierover geen uitsluitsel. Op basis van een meta-analyse van studies naar het verband tussen eiconsumptie en de kans op diabetes besluiten de onderzoekers dat meer dan 3 eieren per week mogelijk de kans op diabetes licht verhogen. Dit verband werd echter alleen vastgesteld in Amerikaanse onderzoeken (5) en niet in onderzoeken uitgevoerd bij Aziaten of Europeanen (6). Het is eveneens niet duidelijk of deze resultaten ook gelden voor personen met een familiaal hoog cholesterolgehalte. Deze personen nemen in vergelijking meer cholesterol op uit de voeding. Op basis van de resultaten van nieuw onderzoek uitgevoerd in Finland stelt men dat er ook in dat geval geen verband is tussen de inname van eieren en de kans op hart- en vaatziekten (1). Belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is dat het aantal hypergevoelige personen opgenomen in de studie te klein is om de resultaten te veralgemenen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Eieren zijn inderdaad rijk aan cholesterol (ongeveer 200 mg/ei), maar zijn ook een goede en goedkope bron van eiwitten, B-vitaminen, vitamine A en D en mineralen zoals selenium, ijzer en zink.

Gezonde personen kunnen dagelijks een eitje eten zonder hun kans op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de hoeveelheid eieren die verwerkt worden in voedingsmiddelen. Afhankelijk van het voedingspatroon kan dit oplopen tot 1 à 2 eieren per week. Meer dan 1 ei per dag wordt niet aangeraden (6,7).

Zolang er niet meer duidelijkheid is, kunnen diabetespatiënten en personen met te veel cholesterol in hun bloed de consumptie van eieren best beperken tot 3 per week.

Conclusie

Eieren hebben onterecht een negatief imago. Voor gezonde personen zijn er geen redenen om de aanbeveling om maximum 3 eieren per week te eten te handhaven. Als onderdeel van een gezond voedingspatroon kunnen zij tot één eitje per dag eten zonder hun risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Diabetespatiënten en personen met te veel cholesterol beperken zich best tot 3 eieren per week.

Referenties

(1) Virtanen, J. e.a. (2016). Associations of egg and cholesterol intakes with carotid intima-media thickness and risk of incident coronary artery disease according to apolipoprotein E phenotype in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Am J Clin Nutr 2016;103:895–901

(2) Michas G, Micha R & Zampelas A (2014). Dietary fats and cardiovascular disease: Putting together the pieces of a complicated puzzle. Atherosclerosis, 234, 320 - 328

(3) Rong Y, Chen L, Zhu T, et al. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Brit Med J 2013;346:e8539

(4) Shin JY, Xun P, Nakamura Y, et al. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013;98:146e59

(5) Djoussé L, Khawaja O & Gaziano J (2016). Egg consumption and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective studies. American Journal of clinical nutrition. First published January 6, 2016, doi: 10.3945/ajcn.115.119933

(6) Wallin A, Forouhi N, Wolk A, Larsson S (2016). Egg consumption and risk of type 2 diabetes: a prospective study and dose–response meta-analysis. Diabetologia. DOI 10.1007/s00125-016-3923-6

(7) Larsson S, Åkesson A & Wolk A (2015). Egg consumption and risk of heart failure, myocardial infarction, and stroke: results from 2 prospective cohorts. The American journal of clinical nutrition. First published September 23, 2015, doi: 10.3945/ajcn.115.119263

(8) Krittanawong, C., Tunhasiriwet, A., Tweet, M. S., Bisanz, K. J., Chirapongsathorn, S., Hoy, M. B., & Hayes, S. N. (2015). Egg Consumption and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation, 132(Suppl 3), A11770-A11770.
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief