Marleen Finoulst Verschenen op 08/04/2014

In het nieuws

Vrouwen die dagelijks melk drinken, zouden minder last hebben van knieartrose. Dat lezen we in een krant die zich baseert op nieuw onderzoek.

Factcheck

Een hoge melkconsumptie vertraagt de radiologische progressie van knieartrose bij vrouwen. In hoeverre ze ook minder pijn en bewegingsbeperking ervaren, werd hier niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het gaat om een Amerikaanse studie waarbij 2148 deelnemers met radiologisch aangetoonde knieartrose (van in totaal 3064 knieën) gedurende 4 jaar werden opgevolgd in het kader van een groot onderzoek over artrose (1). De deelnemers vulden uitgebreide vragenlijsten in over hun voedingsgewoonten van de voorbije 12 maanden. De onderzoekers evalueerden de progressie van de knieartrose door de gewrichtsspleet van het kniegewricht te meten op een röntgenfoto over een periode van 4 jaar. Bij knieartrose is de gewrichtsspleet vernauwd en bij progressie van de ziekte wordt ze steeds nauwer. De onderzoekers stelden vast dat in een tijdsspanne van 4 jaar de gewrichtsspleet minder vernauwde bij vrouwen die melk dronken: hoe meer melk, hoe minder evolutie in de gewrichtsspleet. Bij drie of minderglazen per week vernauwde de gewrichtsspleet met gemiddeld 0,38 mm, bij 4 tot 6 glazen per week nog 0,29 mm en bij 7 of meer glazen per week slechts 0,26 mm. Bij mannen konden ze dit effect niet aantonen. De onderzoekers concludeerden dat melkconsumptie bij vrouwen de progressie van knieartrose kan vertragen.

Bron

(1) Lu B, Driban JB, Duryea J, et al. Milk consumption and progression of medial tibiofemoral knee osteoarthritis: Data from the Osteoarthritis Initiative. Arthritis Care and Research. Published online April 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De breedte of nauwte van de gewrichtsspleet van een artrotische knie, is slechts één parameter die iets zegt over de evolutie van de aandoening. De onderzoekers gingen niet na of de deelnemers die veel melk gedronken hadden ook echt minder kniepijn hadden of beter konden bewegen. De correlatie tussen de aantasting van het kniegewricht op een röntgenfoto enerzijds en de pijn en bewegingsbeperking anderzijds is niet eenduidig. Het gebrek aan informatie over de impact van deze radiologische vondst op wat de patiënt voelt, is een belangrijke beperking van dit onderzoek.

Conclusie

Een hoge melkconsumptie vertraagt de radiologische progressie van knieartrose bij vrouwen. In hoeverre ze ook minder pijn en bewegingsbeperking ervaren, werd hier niet onderzocht.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/04April/Pages/Milk-may-slow-progression-of-knee-osteoarthritis.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief