Patrick Mullie Verschenen op 26/10/2023

In het nieuws

Op middelbare leeftijd regelmatig koffie- of theedrinken zou fysieke kwetsbaarheid op oudere leeftijd voorkomen. Dat suggereert een studie waarvoor onderzoekers twee decennia lang de eet- en leefgewoonten onderzochten bij 12.000 mensen.

Factcheck

In deze zoveelste studie over koffie en thee zouden deze dranken wonderlijke effecten hebben en helpen om op hogere leeftijd fit te blijven. Andere studies stellen dan weer dat cafeïne schadelijk is. De waarheid ligt wellicht in het midden: zolang je slechts redelijke hoeveelheden drinkt, kunnen beide dranken geen kwaad. En de beste manier om fit te blijven? Dat is bewegen!

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens de krant Het Nieuwsblad van 24 oktober 2023 kunnen koffie en thee bijdragen tot een fitter leven (1). Op middelbare leeftijd regelmatig koffie- of theedrinken zou de fysieke kwetsbaarheid op oudere leeftijd voorkomen.

Een wetenschappelijk team onderzoekers uit Singapore ging het verband na tussen cafeïne, koffie, thee en fitheid op latere leeftijd (2).

 • Daarvoor onderzochten ze de gegevens van 12.583 deelnemers aan een waarnemende cohortstudie.
 • Ze registreerden eet- en leefgewoonten aan de hand van frequentielijsten.
 • Tijdens de opvolging gingen ze de fitheid na met gevalideerde vragenlijsten.
 • Vergeleken met de personen die nooit koffiedronken, hing het drinken van vier koppen koffie of meer per dag samen met een beperktere achteruitgang (46% minder) van de fysieke fitheid op oudere leeftijd.
  • Dagelijks theedrinken beperkte de achteruitgang met 18%.
  • Een hoge cafeïne-opname beperkte de achteruitgang met 23%.

De onderzoekers besloten dat koffie- en theedrinkers fitter zijn op oudere leeftijd.

Bron

(1) Cafeïne, ongezond? Twintigjarige studie beweert het tegendeel: ‘Vier kopjes koffie per dag houden je langer fit.’ Het Nieuwsblad, 24 oktober 2023.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie is waarnemend van aard. Dat betekent dat het geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. Daarnaast zijn er nog een aantal eigenaardigheden.

 • Koffie en thee zijn totaal verschillende dranken, met 45 mg cafeïne per 100 ml koffie en 20 mg per 100 ml groene thee.
 • Slechts 423 van meer dan 12.000 deelnemers dronken veel koffie. Dat is een zeer kleine groep die zorgt voor een effect.
 • Er waren veel meer theedrinkers.
 • Van de zware koffiedrinkers was 23% roker, tegen slechts 4% bij niet-koffiedrinkers. Je zou dus even goed (onterecht) kunnen besluiten dat roken fit houdt.
 • De totale steekproef bedroeg 63.257 deelnemers, maar enkel de gegevens van 12.583 deelnemers konden gebruikt worden.
 • De sterfte tijdens de opvolging van gemiddeld 20 jaar was vrij hoog, en we kennen de verdeling in functie van cafeïne niet. We kunnen dus niet uitsluiten dat de sterfte in de groep die veel rookte en koffiedronk, vrij hoog lag.
 • De onderzoekers geven nergens weer waarom cafeïne zo goed zou zijn voor de fysieke fitheid. Dat is toch wel essentieel als je een oorzakelijk verband wilt suggereren.

Er is al veel inkt gevloeid over de effecten van koffie op de gezondheid, maar uiteindelijk is niet duidelijk of koffie nu gezond is of niet (3). Het enige wat we uit alle koffieliteratuur kunnen besluiten, is dat koffie waarschijnlijk geen kwaad kan voor de gezondheid, maar dat zwangere vrouwen best geen te grote hoeveelheden koffie drinken.

Conclusie

In deze zoveelste studie over koffie en thee zouden deze dranken wonderlijke effecten hebben en helpen om op hogere leeftijd fit te blijven. Andere studies stellen dan weer dat cafeïne schadelijk is. De waarheid ligt wellicht in het midden: zolang je slechts redelijke hoeveelheden drinkt, kunnen beide dranken geen kwaad. En de beste manier om fit te blijven? Dat is bewegen!

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief