Marleen Finoulst Verschenen op 30/05/2014

In het nieuws

Wikipedia is één van ’s werelds meest bezochte websites. Toch zou 9 van de 10 artikels over gezondheid fouten bevatten, zo stelden onderzoekers vast.

Factcheck

Gezondheidsinformatie op Wikipedia bevat fouten: dit onderzoek vermeldt echter niet om welke type fouten het gaat, wat een belangrijk mankement is. Een fout in een definitie is van een andere orde dan fouten in therapeutisch advies.

Wie medische informatie zoekt op internet, raadpleegt best betrouwbare bronnen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Twee Amerikaanse onafhankelijke onderzoekers vonden feitelijke fouten in 10 items op Wikipedia over de 10 meest frequente aandoeningen (1). Beide onderzoekers , allebei jonge artsen, analyseerden onafhankelijk van elkaar 10 dezelfde artikels op de populaire website. Alle 10 werden geselecteerd als meest voorkomende aandoeningen met grote maatschappelijke implicaties: hartziekte, kanker (longkanker), depressieve stoornis, trauma-gerelateerde stoornissen, osteoarthritis, chronische obstructieve longziekte (COPD), hoge bloeddruk, diabetes, rugpijn en een te hoge vetconcentratie in het bloed (hyperlipidemie). Voor ieder Wiki-artikel zochten de onderzoekers in de literatuur naar recente wetenschappelijke studies, gepubliceerd in de voorbije 5 jaar. Per artikel vergeleken ze tussen de 28 en 172 feiten van Wiki met de wetenschappelijke evidentie. Nadien legden ze hun bevindingen samen. Voor ieder Wiki-artikel vonden ze tussen 55 en 100% vergelijkbare overeenkomstige informatie met de recente wetenschappelijke literatuur. Daarnaast vonden ze in ieder artikel minstens één tegenstrijdigheid met de wetenschap. Globaal vonden ze significante verschillen tussen Wiki en wetenschap in 9 van de 10 onderzochte artikels. Daaruit concludeerden ze dat Wikipedia een onbetrouwbare bron is voor gezondheidsinformatie.

Bron

(1) Hasty RT, Garbalosa RC, Barbato VA, et al. Wikipedia vs Peer-Reviewed Medical Literature for Information About the 10 Most Costly Medical Conditions. The Journal of the American Osteopathic Association. Published online May 1 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Wikipedia is een gigantische website en er werden slechts 10 artikels grondig doorgelicht, wat niet erg veel is. Anderzijds maakten de onderzoekers wel een goede selectie door de meest frequente aandoeningen te kiezen. Helaas vermeldt deze studie niet hoe ernstig de gevonden tegenstrijdigheden zijn: gaat het om fouten die ernstige gevolgen kunnen hebben wanneer men ze opvolgt, of gaat het om details? Overigens vindt men in de wetenschappelijke literatuur zelf ook tegenstrijdigheden. Het is niet duidelijk met welke literatuur uit welke wetenschappelijke bronnen de 10 Wiki-artikels vergeleken werden. Ook blijven de onderzoekers onduidelijk over de wijze waarop ze hun statistische analyse hebben uitgevoerd.

De conclusie kan wel min of meer behouden worden: hoed u voor gezondheidsinformatie op Wikipedia. Wie gezondheidsinformatie zoekt op het internet, doet er goed aan te checken of de site ontwikkeld of ondersteund wordt door een betrouwbare organisatie. Ook links naar wetenschappelijke artikels en referenties zijn een pluspunt.

Conclusie

Gezondheidsinformatie op Wikipedia bevat fouten: dit onderzoek vermeldt echter niet om welke type fouten het gaat, wat een belangrijk mankement is. Een fout in een definitie is van een andere orde dan fouten in therapeutisch advies.

Wie medische informatie zoekt op internet, raadpleegt best betrouwbare bronnen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/05May/Pages/Wikipedia-not-a-reliable-source-of-health-advice.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief