Nina Van Den Broecke Verschenen op 26/02/2020

In het nieuws

Goed nieuws voor wie houdt van chocolade. Volgens Japans onderzoek krijgt je concentratievermogen een boost als je elke dag een stuk zwarte chocolade eet.

Factcheck

Zwarte chocolade heeft mogelijks een klein positief effect op je hersenwerking. Vooral je concentratievermogen zou stijgen. Of dit opweegt tegen de mogelijke negatieve effecten van een hogere suiker- en vetinname blijft de vraag.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Chocolade spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Over de gezondheidseffecten doen tal van verhalen de ronde. Zo zou chocolade niet alleen goed zijn voor je bloedvaten, maar zou het ook een positieve invloed hebben op je hersenwerking. In een nieuwe interventiestudie zijn Japanse onderzoekers nagegaan of dit inderdaad het geval is.

In totaal namen achttien gezonde volwassenen tussen 20 en 31 jaar deel aan het onderzoek. De wetenschappers deelden ze in in twee groepen. De ene groep at gedurende 30 dagen elke dag 24 gram zwarte chocolade (70% cacao). De tweede groep kreeg dagelijks 24 gram witte chocolade.

Een chocoladefabrikant schonk de chocolade. De studie zelf werd gefinancierd door de Japanse vereniging voor wetenschapspromotie. Voor, tijdens en drie weken na de interventieperiode onderwierpen de onderzoekers de deelnemers aan allerlei testen. Hierbij maten ze vooral het concentratievermogen en de verwerkingssnelheid van de hersenen. Verder maten ze de hersendoorbloeding en het gehalte van bepaalde stoffen die een invloed hebben op de hersencellen. Eén van de stoffen die van belang is bij leerprocessen is BDNF. Ze bepaalden ook het gehalte aan theobromine, een actieve stof in zwarte chocolade.

Zoals verwacht steeg het gehalte aan theobromine in het bloed van de deelnemers spectaculair na het eten van zwarte chocolade. De zwarte chocolade bleek ook een positief effect te hebben op hun concentratievermogen. Dit effect was ook drie weken na de studie nog merkbaar. De hersendoorbloeding en het gehalte aan BDNF steeg niet. Witte chocolade had geen enkel positief effect (1).

Bron

(1) Sumiyoshi, E., Matsuzaki, K., Sugimoto, N., Tanabe, Y., Hara, T., Katakura, M., ... & Shido, O. (2019). Sub-Chronic Consumption of Dark Chocolate Enhances Cognitive Function and Releases Nerve Growth Factors: A Parallel-Group Randomized Trial. Nutrients, 11(11), 2800.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit kleine, goed opgezette onderzoek toont aan dat deelnemers beter scoren op concentratietesten nadat ze zwarte chocolade eten. Ook uit een recente review van interventiestudies blijkt dat cacao een klein positief effect heeft op de hersenwerking (2).

Hoe dit komt, is niet duidelijk. De onderzoekers hebben nochtans verschillende hypothesen meegenomen in hun onderzoek. Zo zou een betere hersendoorbloeding een verklaring kunnen zijn. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Een andere hypothese, namelijk dat het positieve effect van zwarte chocolade zou te danken zijn aan een stijging van BDNF, is niet aangetoond. Het blijft dus raden naar het mogelijke werkingsmechanisme.

Meer onderzoek is nodig om dit te achterhalen. Eens het werkingsmechanisme is uitgeklaard, zullen we moeten bekijken of het effect werkelijk een verschil maakt in het dagelijks leven. En of het positieve effect op de hersenwerking opweegt tegen de negatieve effecten van de hogere vet- en suikerinname door het eten van chocolade. Chocolade, ook zwarte, blijft een energiebom.

Conclusie

Zwarte chocolade heeft mogelijks een klein positief effect op je hersenwerking. Vooral je concentratievermogen zou stijgen. Of dit opweegt tegen de mogelijke negatieve effecten van een hogere suiker- en vetinname blijft de vraag.

Referenties

(2) Barrera-Reyes, P. K., de Lara, J. C. F., González-Soto, M., & Tejero, M. E. (2020). Effects of Cocoa-Derived Polyphenols on Cognitive Function in Humans. Systematic Review and Analysis of Methodological Aspects. Plant Foods for Human Nutrition, 1-11.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief