Marleen Finoulst Verschenen op 23/12/2014

In het nieuws

Het is haast onmogelijk geworden om niet in contact te komen met elektromagnetische straling afkomstig van gsm's, wifi routers, laptops, elektriciteitskabels en dergelijke. Geen probleem, zegt een nieuw onderzoek: deze smog is niet schadelijk.

Factcheck

Nieuw onderzoek komt tot de conclusie dat contact met elektrosmog waarschijnlijk onschadelijk is, omdat chemische reacties in menselijke cellen ongemoeid blijven in aanwezigheid van elektromagnetische stralen. Althans in een laboratoriumproef.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Bezorgdheid om de effecten van elektromagnetische smog op de gezondheid bestaat al verschillende decennia. Over de wijze waarop magnetische velden, waarmee we voortdurend in aanraking komen in onze omgeving, de gezondheid zouden kunnen schaden, bestaat volgende hypothese. De velden zouden chemische reacties in ons lichaam kunnen verstoren waarbij tijdelijk geladen deeltjes (radicalen) gevormd worden. Radicalen hebben een elektron te veel of te weinig, waardoor ze onstabiel zijn en onder invloed van enzymes overgaan naar een stabielere toestand.

Onderzoekers testten deze hypothese in een laboratoriumproef. Ze onderzochten chemische reacties waarbij radicalen gevormd worden in menselijke cellen in een proefbuis en lieten daar elektromagnetische stralen van verschillende sterktes op los. De chemische processen die hier bestudeerd werden, spelen een essentiële rol bij de energiehuishouding, DNA-herstel en sterfte van een cel.

De onderzoekers stelden vast dat elektromagnetische stralen met wisselende sterkte geen enkel effect hadden op de vorming van radicalen noch op het eindproduct van de diverse chemische reacties (1). Daarop besloten ze dat de hypothese dat elektrosmog biologische processen verstoort waarschijnlijk niet juist is.

Bron

(1) Messiha HL, Wongnate T, Chaiyen P, et al. Magnetic field effects as a result of the radical pair mechanism are unlikely in redox enzymes. Journal of the Royal Society - Interface. Published online December 10 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie bevestigt wat ander onderzoek op dit terrein al aantoonde: elektromagnetische velden, waarmee we dagelijks in contact komen, hebben waarschijnlijk geen effect op enzymatische reacties in ons lichaam.

In 2002 werden laagfrequente elektromagnetische velden nog als 'mogelijk kankerverwekkend' omschreven door het internationaal kankeronderzoek (International Agency for Reseach on Cancer). Maar later werd deze formulering weer ingetrokken, omdat opeenvolgende studies geen aanwijzingen geven in die richting. Deze studie is de zoveelste die dit bevestigt.

Conclusie

Nieuw onderzoek komt tot de conclusie dat contact met elektrosmog waarschijnlijk onschadelijk is, omdat chemische reacties in menselijke cellen ongemoeid blijven in aanwezigheid van elektromagnetische stralen. Althans in een laboratoriumproef.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/12December/Pages/Electromagnetic-smog-unlikely-to-harm-humans.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief