Marleen Finoulst Verschenen op 13/05/2014

In het nieuws

Volgens een nieuwe Australische studie zou een sedentaire levensstijl een grotere risicofactor zijn voor hartziekte bij vrouwen ouder dan 30 jaar, in vergelijking met roken, obesitas en hoge bloeddruk.

Factcheck

De impact van inactiviteit van vrouwen ouder dan 30 jaar in Australië weegt het zwaarst door op het globale risico op hartziekte op bevolkingsniveau, omdat veel vrouwen onvoldoende bewegen. Deze studie zegt niets over individuele risico’s. Ze bevestigt wel dat gebrek aan lichaamsbeweging een risicofactor is voor hartziekte, net als roken, obesitas en hoge bloeddruk.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische onderzoekers zochten uit welke risicofactoren het zwaarst doorwegen voor het ontwikkelen van hartziekte in een populatie van vrouwen van alle leeftijden (1). Ze namen 4 risicofactoren onder de loep: roken, zwaarlijvigheid (BMI > 23), hoge bloeddruk en gebrek aan beweging.

Uit diverse gegevensbanken berekenden ze het populatie attributief risico (PAR): dit geeft aan hoeveel extra kans er bestaat op een ziekte in een bepaalde bevolking als gevolg van blootstelling aan een bepaalde risicofactor. Het gaat hier dus niet om een individueel risico op hartziekte, maar op het risico voor een populatie. PAR wordt door 2 factoren bepaald: enerzijds hoeveel mensen zijn blootgesteld aan de risicofactor en anderzijds hoe sterk het verband is tussen deze risicofactor en de ziekte. Voor vrouwen ouder dan 30 jaar blijkt gebrek aan beweging het grootste populatie attributief risico of PAR. Anders gezegd, wanneer alle vrouwen in Australië ouder dan 30 jaar actief zouden gaan sporten, de helft (51%) van alle hartziekten zou kunnen vermeden worden. Er zijn veel meer vrouwen die niet sporten dan vrouwen die roken, kampen met zwaarlijvigheid of een hoge bloeddruk hebben.

Bron

(1) Brown WJ, Pavey T, Bauman AE. Comparing population attributable risks for heart disease across the adult lifespan in women. British Journal of Sports Medicine. Published online May 8 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het is interessant om weten welke risicofactoren voor hartziekte het zwaarst doorwegen in een populatie. In Australië doen veel te weinig vrouwen ouder dan 30 jaar aan sport, waardoor deze risicofactor zwaarder weegt op populatieniveau dan roken, obesitas of hoge bloeddruk.

Het betekent niet dat roken en obesitas minder belastend zouden zijn voor de gezondheid van een individu. Het populatie attributief risico mag niet verward worden met het individuele risico. Doel van zo’n onderzoek is nagaan welke preventieve maatregelen het meest effect kunnen hebben op bevolkingsniveau in een bepaald land. Wat geldt voor Australië, kan je dus niet zo maar toepassen voor andere regio’s.

Conclusie

De impact van inactiviteit van vrouwen ouder dan 30 jaar in Australië weegt het zwaarst door op het globale risico op hartziekte op bevolkingsniveau, omdat veel vrouwen onvoldoende bewegen. Deze studie zegt niets over individuele risico’s. Ze bevestigt wel dat gebrek aan lichaamsbeweging een risicofactor is voor hartziekte, net als roken, obesitas en hoge bloeddruk.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/05May/Pages/Lack-of-exercise-highest-risk-for-women-over-30.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief