Marleen Finoulst Verschenen op 26/05/2015

In het nieuws

Koude lijkt meer slachtoffers te maken dan hitte. Tenminste, in een groot aantal landen waar Antonio Gasparrini e.a. onderzoek deden. Ze publiceerden hun bevindingen in een medisch vakblad.

Factcheck

Er zouden meer mensen sterven tijdens periodes van kwakkel weer dan bij extreme hitte en koude. Logisch, vermits de landen die bij deze studie betrokken waren veel meer dagen hebben met matige temperaturen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van 15 universiteiten brachten gegevens samen uit 13 landen over temperatuur en sterftecijfers in de periode 1985 tot 2012. Ze wilden nagaan welke temperaturen het dodelijkst zijn. De landen waarvoor de temperatuurgegevens verzameld werden, zijn Australië, Brazilië, Canada, China, Italië, Japan, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In totaal werden bijna 75.000.000 doden geteld.

De temperatuurgegevens werden in percentielen verdeeld, waarbij temperaturen onder percentiel 2,5 en boven percentiel 97,5 als extreem werden beschouwd. De onderzoekers analyseerden vervolgens hoeveel doden er vielen bij welke temperatuur en kwamen tot de bevinding dat er 20 keer meer mensen sterven bij koud weer dan bij warm weer (1). Voor ieder deelnemend land werd de optimale temperatuur bepaald, voor het Verenigd Koninkrijk varieerde dit bijvoorbeeld tussen 15,9 en 19,5 graden Celsius.

De onderzoekers suggereerden dat koud weer mogelijk meer belastend is voor het afweersysteem en de bloedsomloop.

Bron

(1) Gasparrini A, Guo Y, Hashizume M, et al. Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study. The Lancet. Published online May 20 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier om pure berekeningen die geen rekening houden met factoren als pollutie, voeding, leeftijd, inkomensklasse, enzovoort. Dat er meer doden vallen bij kwakkel weer is geen verrassing, omdat in de deelnemende landen extreme temperaturen minder vaak voorkomen. Het is logisch dat er meer mensen sterven bij matige temperaturen wanneer die overheersen. De onderzoekers bepalen zelf wat extreme temperaturen zijn.

Conclusie

Er zouden meer mensen sterven tijdens periodes van kwakkel weer dan bij extreme hitte en koude. Logisch, vermits de landen die bij deze studie betrokken waren veel meer dagen hebben met matige temperaturen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/05May/Pages/Mild-cold-more-deadly-than-heat-waves-or-very-cold-snaps.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief